Szkolenia i warsztaty w ramach projektu

Już w kwietniu odbędą się szkolenia dla uczestników projektu “Biuro Wspierania Integracji – Etap II”


Uczestnicy projektu mogą odbyć szkolenia i warsztaty z różnych zakresów:

1. Wiedza o kulturze i społeczeństwie polskim  – program kursów obejmował będzie zagadnienia z uwarunkowań kulturowych i społecznych społeczeństwa przyjmującego – Polski oraz Unii Europejskiej. Poruszona zostanie specyfika regionu, w którym UP przebywa oraz kwestie związane z integracją ze społeczeństwem przyjmującym.
więcej o szkoleniu

2. Kreowania wizerunku zatrudnienia i efektywnego poszukiwania pracy –  program kursów obejmował będzie zagadnienia m.in. z tworzenia wizerunku, konstruowania CV oraz życiorysu.  Zajęcia prowadzone będą przez Trenera Zachowań (Coach) specjalizującego się w budowaniu wizerunku  na potrzeby efektywnego poszukiwania pracy.
więcej o szkoleniu

3. Prawne i ekonomiczne aspekty związane z pobytem obywateli państw trzecich na terenie Polski i UE  – Program szkolenia obejmował będzie zagadnienia prawne, istotne dla UP przebywającego legalnie na terenie RP. Zajęcia prowadzone będą przez Radcę Prawnego specjalizującego się w prawie międzynarodowym.
więcej o szkoleniu

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami szkoleń. 
Obowiązują poprzednie zgłoszenie w Punkcie Informacyjnym “Biuro Wspierania Integracji – Etap II”