Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację Karty Polaka

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka

Sejm w ubiegły piątek jednogłośnie przyjął nowelizację Karty Polaka. To dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Przyznawany jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Zgodnie z projektowanymi zmianami posiadacze Karty Polaka będą traktowani na podobnych zasadach jak obywatele polscy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Przejeżdżając, do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w tym pierwszym najtrudniejszym okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynajęcia mieszkania, dofinansowanie intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. „Zasiłek adaptacyjny” będzie wynosił ok. 6 tys. zł. Program miałby ruszyć dopiero od 2017 roku.

Żródło: www.wpolityce.pl