Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na praktyki wakacyjne w ramach Programu Erasmus+*

Rekrutacja trwa od 22.05 do 26.05.2023
forthem

UWAGA: Rekrutacja dotyczy tylko wyjazdów na praktyki w miesiącach wakacyjnych (maksymalny czas trwania praktyk: od 1 lipca do 30 września 2023)!

 

JAK APLIKOWAĆ NA MOBILNOŚĆ NA PRAKTYKĘ:

Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.: jako obowiązkowe praktyki w toku studiów, dodatkowe praktyki pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, lub absolwenckie po zakończeniu studiów.

  1. Wypełnij dokument WNIOSEK WYJAZDOWY – PRAKTYKA, podpisz go i w czasie trwania rekrutacji dostarcz w wersji papierowej lub elektronicznej (skan) do Twojego Koordynatorowi Erasmus+ (UWAGA: rekrutację przeprowadza Koordynator Erasmus+, a nie Koordynator Kierunku, dlatego Twój wniosek wyjazdowy musi trafić do Koordynatora Erasmus+ w Twojej Jednostce).
  2. Następnie Twój Koordynator Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzną rekrutację w jednostce. Może on Cię poprosić o dodatkowe informacje takie jak np. Twoja średnia ze studiów lub Twój poziom języka instrukcji (najczęściej jest to j. angielski) itp.
  3. Wnioski wyjazdowe, które wpłynął do Koordynatora Erasmus+ będą przekazane jeszcze do akceptacji Dziekana Twojego Wydziału, a następnie trafią one do naszego biura wraz z listą nominacyjną.
  4. Po przeliczeniu dostępnych środków oraz liczby aplikacji, Biuro Erasmus+ dokona podziału środków.
  5. Po przeliczeniu środków poinformujemy Cię mailowo o wynikach rekrutacji.

Jeśli jeszcze nie masz wybranego miejsca odbycia praktyki, wpisz kraj w którym chciałbyś ją zrealizować. Więcej szczegółów dotyczących realizacji mobilności znajdziesz w zakładce Q&A oraz Krok po Kroku.

Miejsce praktyk znajdujesz sam. W poszukiwaniu miejsca praktyki możesz sprawdzić aktualne oferty praktyk, które otrzymujemy lub skorzystać z platformy Erasmusintern.org. Pamiętaj, że praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów.

Stawki stypendium w ramach umowy finansowe 2021-1-PL01-KA131-HED-000010073

Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów – praktyka:
miesięczna stawka EUR
Grupa 1  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
670
Grupa 2  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy
670
Grupa 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
600
Więcej szczegółów dotyczących realizacji mobilności znajdziesz w zakładce Q&A oraz Krok po Kroku.
Pamiętaj, że niekompletne wnioski  nie zostaną przyjęte i nie wezmą udziału w rekrutacji, dlatego starannie wypełnij wszystkie pola. W razie pytań możesz skontaktować się z Twoim Koordynatorem Programu Erasmus+ lub naszym biurem.
* Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA131) i odbywa się w ramach umowy finansowej nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000010073

 

More News

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu "ReThink Finance - integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów". Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja...

Study for free with NAWA!

Study for free with NAWA!

Poland My First Choice is the programme addressed to people who want to study full-time courses at MA degree. The programme announced by NAWA Polish National Agency for Academic Exchange makes it possible to study for free at the chosen public university and offers a...

UO Job Fair!

UO Job Fair!

Dear Students! We would like to invite you to take part in the 9th edition of the UO Job Fair! The event is a great opportunity to find out about current job offers on the labor market. The Fair is organised with UO students and graduates in mind, as it provides an...