Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Czech i Polski, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 EUR miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium mogą ubiegać się studenci litewskich, łotewskich, czeskich i polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  2. Osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów;
  3. Osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz listę wymaganych dokumentów dostępna jest tu:  http://eu4belarus.info

„EU4Belarus: Solidarność z narodem Białorusi” to pakiet specjalnych środków przyjętych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi. Program EU4Belarus – SALT jest zarządzany przez Centralną Agencję Zarządzania Projektami i realizowany we współpracy z Biurem Edukacji w gabinecie Swietłany Tichanowskiej.

More News

Erasmus+ office closed

Erasmus+ office closed

On  September 9-10 (Thursday and Friday) Erasmus+ Office(and the whole Office for Research and Project Management) will be closed.  The Team will take part in the training Project management methodology, creation and communication in project teams, principles of...

Welcome Centre

Welcome Centre

Dear Students! We are happy to invite you to the Welcome Centre of the University of Opole, where you can get information and assistance regarding your studies and stay in Poland. The Welcome Centre is operating as a part of the International Students Office. Our...

Emilia Galas o swoich doświadczeniach na Erasmusie :)

Emilia Galas o swoich doświadczeniach na Erasmusie 🙂

Wyobraź sobie miasteczko, w którym temperatura przez większą część roku nie spada poniżej 20℃. Miasteczko, które latem jest jednym z najcieplejszych miejsc w Europie, jednak pomimo to, jest tu mnóstwo zieleni. Miejsce, w którym tosty z pomidorem i szynką, churrosy z...