Rekrutacja na Programy intensywne dla nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu

23-27.05.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na intensywne programy szkoleniowe dla nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu UO. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Partnerstw Strategicznych (nr projektu: 2020-1-PL01-KA203-081905) w Hiszpanii, w terminie 23-27 maja 2022 r. Szczegóły rekrutacji dostępne tutaj.

Aplikacje powinny zostać przesłane do 6 maja mailowo na adres: dgogol@uni.opole.pl