Wydział Lekarcki/ Faculty of Medicine

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erasmus code: SK BANSKA01

www.fpv.umb.sk/en/international-cooperation/ects-courses.html

(okres obowiązywania umowy: 2018-2021/agreement duration: 201-2021)

Kontakt/Contact:

PhDr. Katarina Chovancova, e-mail: katarina.chovancova@umb.sk

 umowa dot. tylko wyjazdów pracowniczych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

 

 

Universita degli Studi di Perugia, Włochy/Italy

Erasmus code: I PERUGIA01

www.unipg.it

(okres obowiązywania umowy: 2014-2020/21/agreement duration: 2014-2020/21)

Kontakt/Contact:

Prof. Francesco Grignani, e-mail: francesco.grignani@unipg.it

umowa dot. tylko wyjazdów pracowniczych (STA i STT) oraz wyjazdów studenckich na praktyki (SMP)