Krok III – Złożenie wymaganych dokumentów


Dokumenty należy składać dopiero po ogłoszeniu wyników oraz uzyskaniu informacji o wyniku rekrutacji na swoim koncie w systemie IRK-a.

Dokumenty składają wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia oraz kandydaci z list rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO.

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane na koncie indywidualnym kandydata.

Gdzie i do kiedy można składać dokumenty?

Dokumenty przyjmują odpowiednie komisje rekrutacyjne w terminach podanych w Harmonogram-2015.

Jakie dostarczyć dokumenty?

Wszystkie informacje znajdują się na stronie rekrutacyjnej uniwersytetu dotyczącej wymaganych dokumentów

Jak dostarczyć dokumenty?

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w BIAŁEJ, WIĄZANEJ TECZCE, opisanej wg. następującego wzoru i pryzkładu.wzor-no-name1 wzor-wypelniony1

Czy dokumenty trzeba składać osobiście?

Dokumenty w poprawnie opisanych teczkach można składać:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem innej osoby (nie trzeba żadnego upoważnienia),
  • przesyłając je pocztą (należy na kopercie dopisać nazwę kierunku).