Egzaminy certyfikowane z języka polskiego


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzoruje system państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego odbywają się od 2004 r. W 2015 r. weszła w życie ustawa o języku polskim (Ustawa z dnia 12.06.2015 r.), która reguluje sposób uzyskiwania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego. Sesje egzaminacyjne mają miejsce we wszystkich najważniejszych ośrodkach uniwersyteckich (40 ośrodków) w kraju oraz za granicą (m.in. Seul, Pekin, Tokio, Nowy Jork, Chicago, Turyn, Moskwa, Nowosybirsk, Kijów, Dniepropietrowsk, Dortmund). Prawo do przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego mają polskie lub zagraniczne szkoły wyższe, które prowadzą studia w zakresie filologii polskiej oraz inne organizacje uczące języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu nadaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Komisją ds. Poświadczania Języka Polskiego Jako Obcego. Po listę ośrodków uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego należy zgłaszać się z zapytaniami do Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: www.certyfikatpolski.pl lub Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: certyfikacja@buwiwm.edu.pl;
Do czego potrzebny jest certyfikat?

Do czego potrzebny jest certyfikat?


Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest dokumentem szczególnie ważnym, bowiem jest on niezbędny przy staraniu się o polskie obywatelstwo (Dziennik Ustaw z 14.02.2012 r. Poz. 161). Osoby pragnące podjąć pracę w służbie zdrowia, służbie cywilnej lub w branży obrotu nieruchomościami również muszą posiadać ten dokument. Obecnie certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Coraz więcej uczelni wyższych wymaga okazania certyfikatu przy staraniu się o przyjęcie na studia.

Jak wygląda egzamin?

Jak wygląda egzamin?


Egzamin jest dość długi, bo trwa około pięciu godzin. To dlatego, że dokładnie sprawdzane są wszystkie najważniejsze sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie. Osoby zdające mogą wybrać poziom językowy egzaminu, obecnie dostępne są trzy poziomy zaawansowania: B1 – czyli podstawowy, B2 – średni ogólny oraz C2 – czyli zaawansowany. Dobrze przygotowane osoby, które solidnie uczyły się języka polskiego, zwykle nie mają problemów ze zdaniem egzaminu certyfikowanego. Przestrzega się jednak zdających, aby zapoznali się z przykładowymi testami egzaminacyjnymi i przeczytali zasady przeprowadzania egzaminu. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej (www.certyfikatpolski.pl).

Opłaty za egzamin

Opłaty za egzamin


Poziomy A1, A2, B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 90 euro; Poziomy A1 i A2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 120 euro; Poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 150 euro; Poziomy C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 180 euro; Opłata za wydanie certyfikatu – 20 euro;

Kto może przystąpić do egzaminu?

Kto może przystąpić do egzaminu?


Wszyscy cudzioziemcy, którzy ukończyli 16 lat mogą przystąpić do egzaminu na poziomach B1 i B2, natomiast, aby zdawać egzamin na poziomie C2, należy mieć ukończone 18 lat. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy mieszkający za granicą, niezaleznie od tego, gdzie i jak długo się uczyli. Osoby, które w Polsce ukończyły studia magisterskie na kierunku filologia polska lub innym, które odbywały się w języku polskim są zwolnione ze zdawania egzaminu i mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu na poziomie zaawansowanym poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. O zwolenienie z egzaminu mogą również ubiegać się absolwenci szkół gimnazjalnych lub średnich, funkcjonujących w systemie edukacji RP.

Więcej informacji:


Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: www.certyfikatpolski.pl Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

więcej o zmianie ustawy o języku polskim