Для участников 

О проекте

Бюро Поддержки Интеграции – Этап  II
Дата начала проекта:  01.11.2015
Продолжительность: 24 месяца
Главная цель проекта заключается в углублении и упрощении процеса интеграции между гражданами третьих государств и принимающим обществом

Кто может принять участие?

Граждане третьих государств, легально пребывающие на територии Польши согласно Закону РП „О иностранцах” от 12 декабря 2013 года ( с последними  изменениями). Смотреть здесь

Доступные услуги

Курсы польского языка на уровнях B1, B2, C1, переводчик, психологические и юридические консультации, тренинги в области знания о культуре и обществе Польши, создание образа занятости и поиска трудоустройства, правовые и экономические аспекты пребывания иностранцев на територии Польши и Европейского Союза, и  дополнительные занятия польского языка.

Новости проекта

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia z wolontariuszami. Zapewniamy wesołą i ciekawą atmosfere

Читай

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia z języka polskiego z wolontariuszami z Polski.

Читай

Ukończenie kursu C1

W ubiegłą środę 26.04.2017 zakończyły się zajęcia z języka polskiego w ramach projektu BWI – II. Ostatnia grupa naszych lektoratów językowych na poziomie C1 otrzymała swoje należne zaświadczenia.

Читай

Uczestnicy kursu B2 odbyli ostatnie zajęcie

Ostatnie zajęcia języka polskiego grupy B2 już za nami, po których uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Читай

Количество участников в проекте

Информационный Пункт БПИ на карте города Ополе

Бюро Поддержки Интеграции

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.