Kazakh Students' Internship

University of Opole
Read moreGallery

Kazakh students’ internship at UO

From 30 October to 14 December 2018 we are hosting 68 students from the Eurasian National University, a partner university in Kazakhstan.
Students of Master’s programmes in English Studies and Social Sciences completed internships at the Institute of English and at the Institute of Sociology. The visit agenda includes participation in classes, workshops, meetings with lecturers and students, as well as participation in presentations on the studies at the UO. Internships are financed from the funds of our guests’ home university.
The internship coordinators are Dr. Elżbieta Szymańska-Czaplak and Dr. Michał Wanke, and student visits are handled by Paulina Panic from the International Study Programmes Section.
The Mikołaj Gumilow University is a partner of the University of Opole under a bilateral agreement and under the Key Action 107 of the Erasmus+ programme. 

Kazachowie na praktykach na UO

W dniach od 30. października do 14. grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Opolskim gościliśmy 68 studentów partnerskiej uczelni z Kazachstanu, Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego. Studenci studiów magisterskich z filologii angielskiej oraz nauk społecznych odbyli staże w Instytucie Filologii Angielskiej oraz w Instytucie Socjologii. Program pobytu obejmował udział w zajęciach, warsztaty, spotkania z wykładowcami i studentami oraz udział w prezentacjach na temat studiów w UO. Praktyki są finansowane ze środków uczelni wysyłającej.

Koordynatorami praktyk są dr. Elżbieta Szymańska-Czaplak oraz dr. Michał Wanke, a przyjazdy studentów obsługuje administracyjnie pani Paulina Panic z Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów. Uczelnia im. Nikołaja Gumilowa jest partnerem UO w ramach umowy bilateralnej oraz w Akcji Kluczowej 107 programu Erasmus+.

More News

Exams and foreign language course registration

Dear Students, On the 29th of May, registration for the winter semester  foreign language courses and summer semester exams will be opened. As usual, we advise you to go to USOSweb, look through the options in advance, and check your elegibility for the course....

Additional recruitment for Erasmus+ mobilities

Dear Students The Erasmus+ Office has just announced an additional recruitment for mobilities for studies and traineeships abroad for summer term of the 2019/2020 academic year.* The recruitment will last from 20.05.2019 to 29.05.2019. Studies under the Erasmus+...

Piastonalia

A week of concerts, and various interesting events begins on the 20th of May.  In only 5 days we begin "Piastonalia" - the Festival of Students. Numerous concerts, and events will take place on the UO campus (20-22.05) and Opole Technical University campus...