Kazakh Students' Internship

University of Opole
Read moreGallery

Kazakh students’ internship at UO

From 30 October to 14 December 2018 we are hosting 68 students from the Eurasian National University, a partner university in Kazakhstan.
Students of Master’s programmes in English Studies and Social Sciences completed internships at the Institute of English and at the Institute of Sociology. The visit agenda includes participation in classes, workshops, meetings with lecturers and students, as well as participation in presentations on the studies at the UO. Internships are financed from the funds of our guests’ home university.
The internship coordinators are Dr. Elżbieta Szymańska-Czaplak and Dr. Michał Wanke, and student visits are handled by Paulina Panic from the International Study Programmes Section.
The Mikołaj Gumilow University is a partner of the University of Opole under a bilateral agreement and under the Key Action 107 of the Erasmus+ programme. 

Kazachowie na praktykach na UO

W dniach od 30. października do 14. grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Opolskim gościliśmy 68 studentów partnerskiej uczelni z Kazachstanu, Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego. Studenci studiów magisterskich z filologii angielskiej oraz nauk społecznych odbyli staże w Instytucie Filologii Angielskiej oraz w Instytucie Socjologii. Program pobytu obejmował udział w zajęciach, warsztaty, spotkania z wykładowcami i studentami oraz udział w prezentacjach na temat studiów w UO. Praktyki są finansowane ze środków uczelni wysyłającej.

Koordynatorami praktyk są dr. Elżbieta Szymańska-Czaplak oraz dr. Michał Wanke, a przyjazdy studentów obsługuje administracyjnie pani Paulina Panic z Sekcji ds. Międzynarodowych Programów Studiów. Uczelnia im. Nikołaja Gumilowa jest partnerem UO w ramach umowy bilateralnej oraz w Akcji Kluczowej 107 programu Erasmus+.

More News

Christmas without borders

Christmas Meeting Faculty of TheologyChristmas Without Borders This event was organized under the patronage of the Bishop of Opole in close cooperation with the Opole Technical University, University of Opole, and the city of Opole.  The meeting took place on December...

Christmas Market at UO

Christmas Fair University of OpoleDear Students! We would like to invite you all to the Christmas Fair at our Univeristy.Join us for some hot tea, coffee, and bbq dishes, on December 17, 2018  at 12 pm in front of the Student Culture Centre. During the event you will...

Indonesian delegation at UO

On Thursday, 13 December 2018 the University of Opole will host a delegation of Brawijaya University, Indonesia. 13 Vice Deans and five administrative staff members headed by Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Vice Rector for Administration and Finance of the University will...