Inter-Institutional Agreement 2021-2027

Zgodnie z nowymi Zasadami Programu Erasmus+ i decyzją Komisji Europejskiej wszystkie nowo zawiązywane umowy międzyinstytucjonalne od stycznia 2023 r. MUSZĄ być procedowane i podpisywane elektronicznie przez sieć Erasmus Without Paper (EWP). Uniwersytet Opolski korzysta w tym celu z systemu USOSadm. Nowe umowy nie mogą być podpisywane w formie papierowej.