Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Czech i Polski, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 EUR miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium mogą ubiegać się studenci litewskich, łotewskich, czeskich i polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  2. Osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów;
  3. Osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz listę wymaganych dokumentów dostępna jest tu:  http://eu4belarus.info

„EU4Belarus: Solidarność z narodem Białorusi” to pakiet specjalnych środków przyjętych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi. Program EU4Belarus – SALT jest zarządzany przez Centralną Agencję Zarządzania Projektami i realizowany we współpracy z Biurem Edukacji w gabinecie Swietłany Tichanowskiej.

More News

Workshop on disabilities and accessibility

Workshop on disabilities and accessibility

  We would like to invite you to register for workshops on disabilities and accessibility, organized within the project Open University of Opole – building capacity for internationalization funded by the Polish National Agency for Academic Exchange in the Welcome to...

Token registration for foreign language courses and exams

Token registration for foreign language courses and exams

SJO invites all students to read the terms and conditions of registration for summer semester language courses and registration for foreign language exams in the summer session. The registration is conducted on the USOSweb platform in student's section >...