Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Czech i Polski, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 EUR miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium mogą ubiegać się studenci litewskich, łotewskich, czeskich i polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  2. Osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów;
  3. Osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz listę wymaganych dokumentów dostępna jest tu:  http://eu4belarus.info

„EU4Belarus: Solidarność z narodem Białorusi” to pakiet specjalnych środków przyjętych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi. Program EU4Belarus – SALT jest zarządzany przez Centralną Agencję Zarządzania Projektami i realizowany we współpracy z Biurem Edukacji w gabinecie Swietłany Tichanowskiej.

More News

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu "ReThink Finance - integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów". Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja...

Study for free with NAWA!

Study for free with NAWA!

Poland My First Choice is the programme addressed to people who want to study full-time courses at MA degree. The programme announced by NAWA Polish National Agency for Academic Exchange makes it possible to study for free at the chosen public university and offers a...

UO Job Fair!

UO Job Fair!

Dear Students! We would like to invite you to take part in the 9th edition of the UO Job Fair! The event is a great opportunity to find out about current job offers on the labor market. The Fair is organised with UO students and graduates in mind, as it provides an...