ikonka uslugi informat USOS


Czym jest USOS?

 • uniwersyteckim systemem obsługi studiów,
 • centralnym systemem logowania studentów,
 • systemem informatycznym służącym do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej.

Zastosowania USOS:

 • rejestracja na zajęcia,
 • obsługa toku studiów studenta,
 • oferta dydaktyczna uczelni,
 • immatrykulacja studentów,
 • płatności za usługi dydaktyczne
~ IMMATRYKULACJA – wpisanie lub zaliczenie w poczet studentów uczelni wyższej
~ USOS JEST DOSTĘPNY TYLKO DLA UPOWAŻNIONYCH UŻYTKOWNIKÓW I KOMPUTERÓW ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.

USOS web (informacje ogólne):

USOSweb to serwis internetowy, który zawiera dane oparte na informacjach zgromadzonych w bazie danych USOS. Pozwala studentom i pracownikom na korzystanie z zasobów USOS.

Serwis ten umożliwia m.in.:

 1. STUDENTOM:
 • zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów,
 • udostępnia studentom plany zajęć, programy zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy,
 • informacje o stypendiach i płatnościach, składanie wniosków o stypendia

2. PRACOWNIKOM:

 • wystawianie ocen i zaliczeń,
 • wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć,
 • obsługa wyników przeprowadzanych sprawdzianów.

Dzięki USOS-owi :

 • mamy możliwość kontaktowania się z wykładowcami i studentami,
 • można podglądać swoje oceny, etap studiów, plany zajęć,dane kontaktowe
 • mamy dostęp do innych narzędzi (np.systemu Ankieter, który umożliwia zdalne przeprowadzanie badań społecznych).

Możecie spotkać się również z wadami tego systemu (nad którymi pilnie pracujemy). Zaliczyć do nich możemy np.:

 • zawieszanie się systemu podczas rejestracji,
 • nieprzyjemny i skomplikowany interfejs,
 • brak natychmiastowej synchronizacji z systemem w dziekanacie.

Logowanie na lektoraty i WF-y:

 1. Lektoraty:
 • Logujemy się za pomocą loginu i hasła. Login to nr indeksu@student.uni.opole.pl a hasło takie samo jak przy pierwszej rejestracji.

2. WF-y:

 • Wszelkie informacje znajdują się na tej stronie.