Uczelnie partnerskie / Partner universities

Wydział Filologiczny / Faculty of Philology

Wydział Ekonomiczny / Faculty of Economics

Wydział Teologiczny / Faculty of Theology

Wydział Chemii / Faculty of Chemistry

Wydział Sztuki / Faculty of Art

Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences

Wydział Prawa i Administracji / Faculty of Law and Administration

Wydział Przyrodniczo-Techniczy / Faculty of Natural Sciences and Technology