ikonka platnosciStypendium Ministra


 

Przyznaje właściwy minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez radę wydziału.

Szczegóły dotyczące Stypendium Ministra znajdują się na stronie

www.nauka.gov.pl

w zakładce: szkolnictwo-wyzsze   (sprawy-studentow-i-doktorantow  system-pomocy-materialnej)