ikonka platnosciStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


 

O stypendium SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student lub doktorant posiadający grupę inwalidzką. 

W  związku z  wprowadzeniem elektronicznego składania wniosków druki są dostępne w systemie USOSweb po wpisaniu studenta na semestr zimowy

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ?

Student lub doktorant

  1. Dostarcza do Działu Spraw Studentów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (może być kopia)przynajmniej na jeden dzień przed wypełnieniem elektronicznego wniosku.Dokument można również przesłać na adres: Uniwersytet Opolski, Dział Spraw Studentów, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, zawsze podając kierunek swoich studiów na kopercie.
  2. Wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:
    1. deklarację programu,
    2. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wydrukowane dokumenty dostarcza, najlepiej osobiście przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania podań o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15 października.

Numer konta (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce PŁATNOŚCI.

UWAGI

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać TYLKO NA JEDNYM ze studiowanych kierunków .
  • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może otrzymać stypendium specjalnego student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia;
  • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie;