Wymagania i zalecenia dotyczące wyjazdów Nauczycieli Akademickich

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich

Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich

Stawki stypendiów

Formularze dla nauczycieli akademickich

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla nauczycieli akademickich

Kody dziedzin w Programie ERASMUS+

Umowa Bilateralna