Krok II – Ogłoszenie wyników


Po zapisaniu się na kierunki oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej trzeba poczekać na ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studiach, oraz osób będących na tzw. listach rezerwowych (lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO). Listy te będą ogłoszone :

 

Studia stacjonarne

– 10 lipca na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

– 17 lipca na studia II stopnia

 

Studia niestacjonarne

– 22 lipca studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (oprócz II stopnia na English Philology i Germanische Philologie)

– 19 września studia II stopnia na English Philology i Germanische Philologie