Nasza kadra


Pracownikami Centrum Partnerstwa Wschodniego są wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciele akademiccy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki, doświadczeni lektorzy. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wykształcenie filologiczne, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w nauczaniu języków obcych, jak również doświadczenie pracy w grupach i w środowisku wielokulturowym. Nasi lektorzy systematycznie doskonalą swój warsztat pracy i podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w kursach i szkoleniach. Wielu z nich regularnie publikuje w czasopismach naukowych.