Indeks


Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nadawaniu nazw miejscom związanym z życiem studenckim (np. klubom studenckim, czasopismom studenckim itp.).

W ciągu ostatnich lat na wielu uczelniach wprowadzono systemy elektroniczne (np. Uniwersytecki System Obsługi Studiów), które zastępują tradycyjne indeksy, bądź funkcjonują równolegle z nimi.

jak wypełnić indeks studencki?