FAQ


 


Gdzie się odbywa rejestracja i jak się zarejestrować?

W menu po lewej stronie znajduje się KALENDARZ REJESTRACJI. Na ekranie wyświetlają się jednostki organizacyjne, w których organizowane są rejestracje, należy wybrać Uniwersytet Opolski. Następnie należy wyświetlić przedmioty związane z wybraną rejestracją. Dokładny opis rejestracji znajduje się w instrukcji Rejestracja elektroniczna dla studentów.

Gdzie znajdę informacje na temat kursów ogólnouczelnianych?

Zbiorcza informacja na temat kursów ogólnouczelnianych znajduje się tutaj. Na tej stronie dowiesz się, na które kursy możesz się zapisać. Informacje szczegółowe o wybranych przedmiotach znajdują się na stronach jednostek oferujących dany kurs oraz w katalogu przedmiotów systemu USOSWeb.

Nie zarejestrowałem się na kurs ogólnouczelniany, co mam teraz zrobić?

W przypadku niezarejestrowania się na kurs ogólnouczelniany w pierwszej i drugiej turze elektonicznej rejestracji student jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie ogólnouczelnianym na własną rękę. Taka osoba może również poprosić koordynatora w swoim Instytucie / Wydziale by wskazał jednostkę na UO gdzie mogą być wolne miejsca na kursach. Kursy ogólnouczelniane odbywają się w poniedziałki na dwóch ostatnich blokach zajęciowych czyli o 16.30 i 18.00 (+/-15 min dla niektórych kursów). Taka osoba może wtedy podejść do wykładowcy i zapytać się czy może na dany kurs uczęszczać. Wykładowca, jeśli wyrazi zgodę powinien studenta dopisać do swojej listy oraz przekazać dane koordynatorowi by naniósł dane w systemie USOS. Taka sama sytuacja dotyczy również studentów, którzy studiują dwa kierunki i muszą zaliczyć w danym semestrze dwa kursy ogólnouczelniane. Elektornicznie USOSWeb pozwoli na zarejestrowanie się tylko na jeden kurs. Koordynatorzy Wydziałowi mogą tylko i wyłącznie wpisywać/wykreślać studentów do/z grup w obrębie kursów prowadzonych przez ich jednostki.

Zarejestrowałem się na kurs, nie mam tej informacji na swoim koncie w USOSWeb

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli student zarejestrował się na kurs, na który nie zapisała się wymagana minimalna liczba studentów. Koordynator wtedy usuwa wszystkie osoby z przedmiotu, gdyż nie odbędzie się on w danym cyklu. Może to nastąpić po pierwszej turze rejestracji – wtedy student w drugiej turze może wybrać inny kurs. Sugeruje się studentom, którzy zapisali się na przedmiot gdzie jest mało osób – bieżące monitorowanie statusu przedmiotu. Po zakończeniu II tury rejestracji, w przypadku nieutworzenia się grupy koordynator przepisze studentów na inny kurs, w którym są wolne miejsca.


Chciałbym zmienić kurs ogólnouczelniany podczas trwającego semestru.

Student, jeśli chce zmienić kurs ogólnouczelniany podczas trwającego semestru powinien uzyskać zgodę od prowadzącego kurs, z którego chce zrezygnować oraz otrzymać zgodę od Koordynatora przedmiotu, na który chce się przenieść. Zmiana musi zostać naniesiona przez obie strony w systemie USOS.

Zarejestrowałem się na kurs, ale nie wiem gdzie i kiedy odbędą się pierwsze zajęcia.

Informacja dotycząca terminów zajęć i miejsca odbywania powinna znaleźć się w systemie USOSWeb przy danym przedmiocie lub na stronie jednostki, która prowadzi dane zajęcia na podstronie z planami zajęć.

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki?

NAJLEPIEJ WYSŁAĆ MAILA:

Wydział Przyrodniczo Techniczny:
Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
– mgr Katarzyna Kochanowska >>> kkochanowska@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologi Molekularnej
– dr Sławomir Wierzba >>> slawi@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Biosystematyki
– mgr Katarzyna Piskorska-Malarska >>>  kpiskorska@uni.opole.pl
Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej
– dr Daniel Janecki >>> zecjan@uni.opole.pl
Katedra Technologii – dr Janusz Nowak >>> jnowak@uni.opole.pl

Wydzaił Matematyki, Fizyki i Informatyki:
Instytut Fizyki – mgr Agnieszka Wendykier >>> instfiz@uni.opole.pl
Instytut Matematyki i Informatyki – mgr inż. Władysław Makuchowski >>> mak@math.uni.opole.pl

Wydział Teologiczny:
ks. dr Wacław Borek >>> wb@uni.opole.pl

Wydział Chemii:
dr inż. Józef Hurek >>> jozef.hurek@uni.opole.pl

Wydział Prawa i Administracji:
mgr Joanna Andrzejuk >>> jandrzejuk@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny:
mgr inż. Sebastian Marcinkowski  >>> sebmar@uni.opole.pl
dr inż. Adam Siwerski  >>> dz-ekon@uni.opole.pl

Wydział Filologiczny
dr hab. Marek Dybizbański, prof.UO  >>> marek.dybizbanski@uni.opole.pl

Wydział Historyczno-Pedagogiczny:
Instytut Filozofii – dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO  >>> grzegorz.francuz@uni.opole.pl
Instytut Sztuki – mgr Krzysztof Kowalski  >>> kkowalski@uni.opole.pl
Instytut Socjologii – dr Magdalena Piejko  >>> magdalena.piejko@uni.opole.pl
Instytut Psychologii – mgr inż. Janusz Kowal  >>> jkowal@uni.opole.pl
Instytut Nauk Pedagogicznych – mgr Bartosz Mazurkiewicz  >>> bmazurkiewicz@uni.opole.pl
Instytut Politologii – mgr Tomasz Paradowski  >>> paradowski@uni.opole.pl
Instytut Studiów Edukacyjnych – mgr Adam Konopnicki
>>> akonopnicki@uni.opole.pl
Instytut Historii mgr Aleksandra Chochel  >>> insthist@uni.opole.pl

Studium Wychowania Fizycznegoi i Sportu:
mgr Mariusz Pająk  >>> mpajak@uni.opole.pl

Studium Języków Obcych:
mgr Jerzy Szczerba  >>> jszczerba@uni.opole.pl