Eduroam


Eduroam – bezprzewodowa łączność na terenie ośrodków naukowych Eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA, jest projektem mającym na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego. Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

Parametry sieci eduroam na terenie obiektów Uniwersytetu Opolskiego:

Nazwa sieci (SSID): eduroam
Uwierzytelnienie: WPA (WPA Enterprise) lub WPA2 (WPA2 Enterprise)
Szyfrowanie: TKIP lub AES

 

Szczegóły dotyczące zastosowanych zabezpieczeń sieci eduroam w poszczególnych obiektach Uniwersytetu Opolskiego znajdują się

W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Operatorem regionalnym na terenie Opola jest Uniwersytet Opolski. Więcej informacji o rozwoju eduroam można znaleźć na stronach:

http://www.eduroam.man.opole.pl
http://www.eduroam.pl
http://www.eduroam.org