Dostęp do eduroam


Uzyskanie dostępu do bezprzewodowej sieci eduroam, a poprzez tę sieć do Internetu wymaga loginu i hasła.

Każdy student Uniwersytetu Opolskiego ma prawo do korzystania z sieci eduroam w sposób zgodny z regulaminem Sieci Komputerowych Uniwersytetu Opolskiego (SKUO). Do tego celu należy użyć konta dostępowego, tj. konta poczty e-mail, które posiada każdy student Uniwersytetu Opolskiego, w formacie: nr_indeksu@student.uni.opole.pl (koniecznie w domenie student.uni.opole.pl) oraz zaakceptowaniu postanowień regulaminu.

UWAGA!

Konta z innych domen, np.: math.uni.opole.pl, onet.pl, gmail.p, itp. nie mogą być wykorzystywane do łączenia z siecią eduroam.

Aby móc korzystać z sieci eduroam, należy zalogować się do panelu zarządzania kontem, który znajduje się pod adresem http://login.uni.opole.pl oraz włączyć (aktywować) usługę eduroam w ramach swojego konta pocztowego.

Mając aktywne konto pocztowe na serwerze @student.uni.opole.pl i włączoną usługę eduroam, każdy student posiadający komputer wyposażony w kartę WiFi, zgodną z IEEE 802.11b/g oraz obsługującą protokół szyfrowania danych min. WPA, może korzystać z dostępu do sieci Internet poprzez eduroam, nie tylko na terenie kampusu UO, ale także w wielu różnych lokalizacja w Polsce i na świecie. (Patrz – Zasięg eduroam)

Wymaga to przeprowadzenia odpowiedniej dla posiadanego systemu operacyjnego konfiguracji sieci bezprzewodowej w laptopie. Opisy konfiguracji znajdują się w menu Konfiguracja.

UWAGA!

Użycie konta pocztowego w domenie student.uni.opole.pl lub wykorzystanie go do połączenia z siecią eduroam jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu SKUO.

W przypadku zagubienia hasła do konta dostępowego (pocztowego) istnieje możliwość jego odzyskania.

W tym celu należy skorzystać z opcji ZAPOMNIANE HASŁO dostępnej na stronie http://login.uni.opole.pl lub w przypadku, gdy ta metodą nie mogą Państwo odzyskać hasła do swojego konta, np. z powodu braku w systemie informacji o dodatkowym koncie pocztowych, należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość do administratora serwera pocztowego w Centrum Informatycznym – pana Sławomira Paszkiewicza (pok. 202 w budynku Centrum Informatycznego i Instytutu Informatyki, mieszczącego się przy ul. Czaplaka 2) lub do sekretariatu Centrum Informatycznego – pok. 204