Приветствуем Вас на сайте Опольского Университета, расположенного на юге Польши. Здесь Вы найдете необходимую информацию для иностранных студентов, чтобы спланировать, приехать, обустроиться и жить в Ополе. В зависимости от нужной Вам информации, выберите: студенты из восточных стран Европы RU / UA, студенты из Польши , студенты по программе Erasmus+ или другие международные студенты. Также можно просматривать страницу используя меню на верху и найти нужную Вам информацию, либо обратиться к нам с интересующими Вас вопросами. Всего доброго!

Cześć! To jest Uniwersytet Opolski, w Opolu, na południu Polski. Znajdujesz się na stronie, którą stworzyliśmy dla przyjeżdżających studentów, żeby ułatwić Wam zaplanowanie, przyjazd, pobyt i pozostanie w Opolu. W zależności, od tego, jakich informacji potrzebujesz, wybierz: studenci z krajów partnerstwa wschodniego RU / UA, studenci z Polski, studenci programu Erasmus+ albo inni studenci międzynarodowi. Możesz też po prostu przeglądać stronę używając menu u góry i znaleźć informacje dla siebie lub skontaktować się z nami. Cześć!

Hello! This is University of Opole in the south of Poland. You are on the website that we created for incoming students to make your planning, arrival and stay in Opole easy. Depending on what kind of information you search for, select: the students from Eastern Partnership countries RU / UA, students from Poland, Erasmus+ exchange students or other international students. You can also browse the website using the menu at the top and find information for yourself or just contact us. Hi!

STUDENTÓW ZE WSCHODU

STUDENTÓW Z POLSKI

ERASMUS STUDENTS

HELLO OPOLE! >>> 50°40′N 17°56′E