Rekrutacja pracowników w celu odbycia szkolenia

REKRUTACJA 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zaprasza do przeprowadzenia rekrutacji pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu udziału w szkoleniu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020-2021.

Rekrutacja potrwa od 12.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Uprzejmie prosimy Koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+ lub dyrektorów jednostek UO o złożenie list nominacyjnych (rankingowych) pracowników w formie papierowej z określeniem imienia i nazwiska beneficjenta, planowanego okresu mobilności (wnioskowana liczba dni i orientacyjna data mobilności) oraz kraju docelowego do 26 października 2020 r.

Prosimy o dostarczenie list nominacyjnych razem z wnioskami wyjazdowymi oraz zaproponowanymi programami szkolenia (tylko z podpisem pracownika – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisów przełożonego) do 30 października 2020 r.

Prosimy, aby stworzyć listę rankingową biorąc pod uwagę następujące wskazania

  • w sposób priorytetowy prosimy potraktować osoby, które nigdy nie uczestniczyły w mobilności w ramach Programu LLP Erasmus/Erasmus+;
  • pozostałe aplikacje prosimy uwzględnić w następnej kolejności

Jeśli niemożliwe będzie przekazanie oryginałów dokumentów do biura z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, dokumenty mogą zostać przesłane w formie skanów najpóźniej do 30 października 2020 r.

Przypominamy, że mobilność do krajów programu możliwa jest od minimalnie 2 dni pobytu (z wyłączeniem czasu podróży). Dofinansowanie będzie przyznawane na okres 5 dni pobytu.

Organizacją przyjmującą musi być:

– instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;

– każda publiczna lub prywatna organizacja kraju uczestniczącego w programie prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do skorzystania z w/w oferty. Zainteresowanie prosimy zgłaszać u Koordynatorów Programu Erasmus+ w poszczególnych jednostkach (https://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/) bądź u bezpośrednich przełożonych, którzy mogą dostarczyć listę nominacyjną do naszego biura.

Prosimy Przełożonych o poinformowanie o możliwości wzięcia udziału w rekrutacji wszystkich pracowników Państwa Jednostki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.