Koordynatorzy / Coordinators

 

UNIWERSYTET OPOLSKI
Koordynatorzy Kierunków oraz Koordynatorzy Programu Erasmus+ / Program Coordinators and Erasmus+ Coordinators

L.p. Wydział/ Faculty
Instytut/ Institute
Kierunki studiów przypisane do instytutów

Koordynatorzy

Programu Erasmus+/ Erasmus+ Coordinators

Koordynatorzy

kierunków/ Program Coordinators

1. Wydział Chemii/ Faculty of Chemistry Instytut Chemii chemia

dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

anna.poliwoda@uni.opole.pl     

dr Anna Kusakiewicz-Dawid – zastępca dziekana

anna.kusakiewicz@uni.opole.pl

nutribiochemia
farmacja**

2.

 

Wydział Ekonomiczny/ Faculty of Economics Instytut Ekonomii i Finansów ekonomia (w tym INTERNATIONAL BUSINESS oraz SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

dr Wojciech Duranowski

wojciech.duranowski@uni.opole.pl

dr Agnieszka Bobrowska – zastępca dziekana

abobrowska@uni.opole.pl

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości logistyka

 

dr Wojciech Duranowski

wojciech.duranowski@uni.opole.pl

dr inż. Marcin Krzesaj

martin@uni.opole.pl

zarządzanie
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej gospodarka przestrzenna

 

dr Wojciech Duranowski

wojciech.duranowski@uni.opole.pl

dr Krzysztof Badora

kbadora@uni.opole.pl

turystyka i wypoczynek
3. Wydział Filologiczny/ Faculty of Philology Instytut Językoznawstwa

English in Public Communication

Master of Liberal Arts

         

dr Michał Wanke

michal.wanke@uni.opole.pl 

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf – zastępca dziekana

m.tukiendorf@uni.opole.pl

English Philology
English Philology – Teacher Training Programme
język angielski w turystyce

   

dr Michał Wanke

michal.wanke@uni.opole.pl

Germanistik
Germanistik – Lehramt

dr Jarosław Bogacki

jaroslaw.bogacki@uni.opole.pl  

mgr Tomasz Sutarzewicz

sutarzewicz@uni.opole.pl

język czeski w sektorze usług

prof. dr hab. Joanna Czaplińska

jczaplinska@uni.opole.pl    

języki obce w służbie publicznej

język biznesu

dr hab. Joanna Skolik, prof. UO

jskolik@uni.opole.pl 

Filologia francuska
filologia romańska od podstaw

dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

aledwina@uni.opole.pl  

 

dr Marta Chyb-Winnicka

marta.chyb@uni.opole.pl

 

Game Studies

język polski od podstaw z językiem niemieckim
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
logopedia z językiem polskim jako obcym
edytorstwo
filologia polska

dr Mateusz Szubert

mszubert@uni.opole.pl

Instytut Literaturoznawstwa ­–
4. Wydział Lekarski/ Faculty of Medical Sciences Instytut Nauk Medycznych kierunek lekarski

dr Joanna Czaja

heyna@uni.opole.pl  

dr n. med. Katarzyna Sznajder – zastępca dziekana

katarzyna.sznajder@uni.opole.pl

5.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki/ Faculty of Mathematics and Computer Science Instytut Fizyki

fizyka

 

mgr Vincent Michielini

vincent.michielini@uni.opole.pl  

dr Agnieszka Bartecka

bartecka@uni.opole.pl

matematyka

mgr Vincent Michielini

vincent.michielini@uni.opole.pl

dr hab. Anna Lytova, prof. UO

alytova@uni.opole.pl

optyka okularowa z elementami optometrii

mgr Vincent Michielini

vincent.michielini@uni.opole.pl  

dr Agnieszka Bartecka

bartecka@uni.opole.pl

Instytut Informatyki informatyka

mgr Vincent Michielini

vincent.michielini@uni.opole.pl

dr Zbigniew Bonikowski

zbonik@uni.opole.pl

6.

 

Wydział Nauk Społecznych/ Faculty of Social Sciences Instytut Historii coaching filozoficzny
filozofia

dr Piotr Leśniak

piotrlesniak@uni.opole.pl

dr Marcin Pietrzak

mpietrzak@uni.opole.pl

historia
historia i teraźniejszość 40+

dr hab. Tomasz Ciesielski

tciesielski@uni.opole.pl

dr Antoni Maziarz

amaziarz@uni.opole.pl

muzykologia

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

grzegorz.pozniak@uni.opole.pl

dr Andrzej Prasał

andrzej.prasal@uni.opole.pl

Instytut Nauk Pedagogicznych pedagogika

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl   

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl   

dr Beata Górnicka

bgornicka@uni.opole.pl

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl 

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl  

dr Agnieszka Włoch

awloch@uni.opole.pl

pedagogika specjalna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl  

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl  

dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

irena.mudrecka@uni.opole.pl

 

 

praca socjalna

dr Grzegorz Kozdraś

grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

mgr Sławomir Kania (zastępca)

slawomir.kania@uni.opole.pl 

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO – zastępca dziekana

idobra@uni.opole.pl

Socjologia (w tym INTERCULTURAL COMMUNICATION)

dr Anna Kopczak-Wirga

kopczak@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj

isobieraj@uni.opole.pl

design i komunikacja społeczna

dr Anna Kopczak-Wirga

kopczak@uni.opole.pl

Instytut Psychologii psychologia

dr Radosław Walczak

rwalczak@uni.opole.pl

dr Radosław Walczak

rwalczak@uni.opole.pl

7. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Instytut Nauk o Polityce i Administracji bezpieczeństwo międzynarodowe

dr hab. Joanna Kulska, prof. UO

jkulska@uni.opole.pl

dr Grzegorz Haber – zastępca dziekana

grzegorz@haber.edu.pl

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl  

politologia

dr hab. Joanna Kulska, prof. UO

jkulska@uni.opole.pl  

public relations

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl  

stosunki międzynarodowe

dr hab. Joanna Kulska, prof. UO

jkulska@uni.opole.pl  

zarządzanie publiczne

dr Bartosz Czepil

bczepil@uni.opole.pl

8. Wydział Prawa i Administracji/ Faculty of Law and Administration Instytut Nauk Prawnych administracja

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl

dr Marta Rostropowicz-Miśko

mrostropowicz@gmail.com

bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl  

obsługa biznesu

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl  

prawo

dr Jacek Srokosz

jsrokosz@uni.opole.pl   

mgr Rafał Wielki – zastępca dziekana

rwielki@uni.opole.pl

9. Wydział Przyrodniczo-Techniczny/ Faculty of Natural Sciences and Technology Instytut Biologii biologia (w tym PALEOBIOLOGY)

mgr Elżbieta Teschner

eteschner@uni.opole.pl

dr Anna Kocorek – zastępca dziekana

kocanka@uni.opole.pl

biomonitoring

mgr Elżbieta Teschner

eteschner@uni.opole.pl

gospodarka leśna

mgr Elżbieta Teschner

eteschner@uni.opole.pl

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii biotechnologia
biotechnologia medyczna

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl  

dr Katarzyna Grata

kgrata@uni.opole.pl

inżynieria środowiska
odnawialne źródła energii

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

dr Sławomir Wierzba

slawi@uni.opole.pl

 

edukacja techniczno-informatyczna

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl 

ochrona środowiska

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl

dr Mariusz Głowacki marglo@uni.opole.pl

 

rolnictwo

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl  

architektura krajobrazu

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

ewamoli@uni.opole.pl  

10. Wydział Teologiczny/ Faculty of Theology Instytut Nauk Teologicznych nauki o rodzinie

ks. prof. dr hab. Marek Lis

mlis@uni.opole.pl   

ks. dr Janusz Podzielny

jpodzielny@uni.opole.pl

teologia

ks. prof. dr hab. Marek Lis

mlis@uni.opole.pl 

ks. dr Andrzej Ochman

andochman@uni.opole.pl

turystyka i kultura śródziemnomorska

ks. prof. dr hab. Marek Lis

mlis@uni.opole.pl   

ks. prof. dr hab. Norbert Widok

nwidok@uni.opole.pl

11. Wydział Sztuki/ Faculty of Art Instytut Sztuk Wizualnych edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

mhlawacz@uni.opole.pl

mgr Krzysztof Kowalski – zastępca dziekana kkowalski@uni.opole.pl
12. Wydział Nauk o Zdrowiu/ Faculty of Health Sciences Instytut Nauk o Zdrowiu Dietetyka

dr Magdalena Golachowska

magdalena.golachowska@uni.opole.pl

 

dr Dorota Masłowiec

dorota.maslowiec@uni.opole.pl

Kosmetologia

dr Karolina Chilicka

karolina.chilicka@uni.opole.pl

mgr Ewa Adamczyk

ewa.adamczyk@uni.opole.pl

Fizjoterapia

dr Agata Mroczek

agata.mroczek@uni.opole.pl

dr Ewelina Lepsy

ewelina.lepsy@uni.opole.pl

Położnictwo

mgr Zuzanna Łazar

zuzanna.lazar@uni.opole.pl

mgr Agnieszka Koznarska-Buczkowska

agnieszka.koznarska@uni.opole.pl

Pielęgniarstwo

dr Marta Gawlik

marta.gawlik@uni.opole.pl

dr Marta Gawlik

marta.gawlik@uni.opole.pl