Kolejny projekt Partnerstw Strategicznych zakończony sukcesem!

Realizowany na Uniwersytecie Opolskim w terminie od 01.11.2020 do 31.08.2023 projekt Partnerstw Strategicznych KA203 (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pn. „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)” został rozliczony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i po jego analizie został uznany za przykład dobrej praktyki, która może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

Koordynatorem projektu INSTEpp była dr Agata Mroczek (Wydział Nauk o Zdrowiu), która we współpracy z pozostałymi członkami zespołu projektowego, w składzie:

dr Antonina Kaczorowska (Wydział Nauk o Zdrowiu),

dr Martyna Kasper-Jędrzejewska (Wydział Nauk o Zdrowiu),

dr Grzegorz Jędrzejewski (Wydział Nauk o Zdrowiu),

wypracowywała merytoryczną część projekt INSTEpp na Uniwersytecie Opolskim.

Z kolei administracyjna część projektu koordynowana i realizowana była przez Darię Gogol, starszą specjalistkę w Zespole ds. Mobilności Międzynarodowej Biura Nauki i Obsługi Projektów UO.

Dodatkowo w skład konsorcjum projektowego wchodziły dwie uczelnie partnerskie: Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) oraz Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa).

Wypracowane w ramach projektu rezultaty pracy intelektualnej są gotowe do wykorzystania przez zainteresowane uczelnie, wykładowców oraz studentów, co może przyczynić się do ich szerokiego upowszechniania również poza konsorcjum. Wszystkie wypracowane rezultaty dostępne są na stronie internetowej projektu: www.instepp.uni.opole.pl

Zgodnie z oceną Narodowej Agencji zarówno strona merytoryczna jak i administracyjna projektu realizowana była na bardzo wysokim poziomie.

Bardzo cieszymy się z tego kolejnego sukcesu Biura Nauki i Obsługi Projektów!

BROSZURA PROJEKTU