Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

mobilności w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zaprasza Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja jest skierowana do pracowników akademickich i nieakademickich.

Rekrutacja potrwa do 15 grudnia 2021 r.

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na wyjazd w kategorii:

  1. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Podstawą wyjazdów pracowników akademickich do krajów programu są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (wykaz pod adresem: https://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/) zawiązane na daną dziedzinę kształcenia w Jednostce UO oraz zrealizowanie w instytucji przyjmującej co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie trwania pobytu. Stypendium jest przyznawane na czas trwania mobilności od min. 2 dni roboczych do około tygodnia.

 

2. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączony ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania.

W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin w trakcie trwania pobytu.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

Aktualne dokumenty aplikacyjne – wniosek wyjazdowy oraz program nauczania (Teaching mobility agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie nauczania) należy złożyć u właściwego koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ (https://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

AKTUALNY WZÓR WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU NAUCZANIA (TEACHING MOBILITY AGREEMENT) można pobrać ze strony: https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

  1. Wyjazd pracownika nieakademickiego (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Celem mobilności w celu udziału w szkoleniu jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków), jak i rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno do uczelni partnerskich UO jak i do innych instytucji (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-szkoleniowych/

WNIOSEK WYJAZDOWY – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA (TRAINING AGREEMENT) – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu: https://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych (aktualny wniosek wyjazdowy oraz indywidualny program nauczania lub szkolenia „teaching/training mobility agreement” należy przekazać do właściwego Koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ https://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ lub Dyrektora JOA, którzy są odpowiedzialni za przekazanie dokumentacji pracowników do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Zespół ds. mobilności międzynarodowej/Program Erasmus+),  DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. 

Koordynatorzy Programu Erasmus+ lub Dyrektorzy JOA są proszeni o przekazanie kompletu dokumentów (rankingowa lista nominacyjna, wnioski wyjazdowe oraz programy nauczania/szkolenia) do Biura Nauki i Obsługi Projektów w terminie do 20 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że akceptujemy również dokumenty podpisane i  przekazane w formie elektronicznej poprzez system EZD.

Skany podpisanych dokumentów również będą akceptowane.

Dokumenty przekazane po upływie wyznaczonego terminu oraz dokumenty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.

 

Zasady i kryteria rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników są dostępne na stronie: https://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-szkoleniowych/

Wszelkich informacji na temat wyjazdów pracowników w ramach programu ERASMUS+ udziela p. Magdalena Rudy z Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. E-mail: erasmus@uni.opole.pl, mrudy@uni.opole.pl,  tel. 77 452 73 52