Dodatkowa rekrutacja na studia i praktyki w semestrze letnim 2021/2022

Drodzy Studenci,

Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus+  w semestrze letnim roku ak. 2021/2022!*

Rekrutacja potrwa od 04.10.2021 do 12.10.2021

Każdy regularny student Uniwersytetu Opolskiego może wziąć udział w rekrutacji.**

JAK APLIKOWAĆ NA MOBILNOŚĆ NA STUDIA:

 1. W zakładce Uczelnie Partnerskie znajdź swoją jednostkę i zobacz jakie umowy o współpracę ma ona podpisane z innymi uczelniami w Europie. Wybierz jedną uczelnię z listy do której chciałbyś aplikować i wpisz ją w swoim wniosku.
 2. Wypełnij wniosek wyjazdowy na studia. Uzupełnij w nim wszystkie wyszczególnione dane, podpisz go i w czasie trwania rekrutacji dostarcz w wersji papierowej lub elektronicznej (skan) do Twojego Koordynatorowi Erasmus+ (UWAGA: rekrutację przeprowadza Koordynator Erasmus+, a nie Koordynator Kierunku, dlatego Twój wniosek wyjazdowy musi trafić do Koordynatora Erasmus+ w Twojej Jednostce).
 3. Następnie Twój Koordynator Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzną rekrutację w jednostce. Może on Cię poprosić o dodatkowe informacje takie jak np. Twoja średnia ze studiów lub Twój poziom języka instrukcji (najczęściej jest to j. angielski), informacje o dodatkowej działalności na rzecz Uniwersytetu Opolskiego itp.
 4. Wnioski wyjazdowe, które wpłyną do Koordynatora Erasmus+ będą przekazane jeszcze do akceptacji Dziekana Twojego Wydziału, a następnie trafią one do naszego biura wraz z listą nominacyjną.
 5. Po przeliczeniu dostępnych środków oraz liczby aplikacji, Biuro Erasmus+ dokona podziału środków, aby sprawdzić czy wszystkim aplikującym zostanie przyznany wyjazd.
 6. Po przeliczeniu środków poinformujemy Cię mailowo o wynikach rekrutacji.
 7. W następnych tygodniach  Biuro Erasmus+ będzie wysyłać oficjalne nominacje studentów do uczelni partnerskich.
 8. Po otrzymaniu oficjalnych nominacji uczelnie partnerskie skontaktują się z Tobą bezpośrednio (mailowo) i prześlą Ci dalsze instrukcje postępowania (procedurę aplikacyjną w ich uczelni).
 9. Wypełniaj wszystkie wskazane przez uczelnię partnerską punkty w aplikacji w podanych przez nich terminach, wtedy będziesz miał pewność, że Twoja aplikacja zakończy się sukcesem.

Więcej szczegółów dotyczących późniejszych etapów realizacji mobilności znajdziesz w zakładce Krok po Kroku.

Stawki stypendium na studia dostępne są tutaj.

JAK APLIKOWAĆ NA MOBILNOŚĆ NA PRAKTYKĘ:

Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.: jako obowiązkowe praktyki w toku studiów, dodatkowe praktyki pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, lub absolwenckie po zakończeniu studiów.

 1. Wypełnij wniosek wyjazdowy na praktykę. Uzupełnij w nim wszystkie wyszczególnione dane, podpisz go i w czasie trwania rekrutacji dostarcz w wersji papierowej lub elektronicznej (skan) do Twojego Koordynatora Erasmus+ (UWAGA: rekrutację przeprowadza Koordynator Erasmus+, a nie Koordynator Kierunku, dlatego Twój wniosek wyjazdowy musi trafić do Koordynatora Erasmus+ w Twojej Jednostce).
 2. Następnie Twój Koordynator Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzną rekrutację w jednostce. Może on Cię poprosić o dodatkowe informacje takie jak np. Twoja średnia ze studiów lub Twój poziom języka instrukcji (najczęściej jest to j. angielski) itp.
 3. Wnioski wyjazdowe, które wpłyną do Koordynatora Erasmus+ będą przekazane jeszcze do akceptacji Dziekana Twojego Wydziału, a następnie trafią one do naszego biura wraz z listą nominacyjną.
 4. Po przeliczeniu dostępnych środków oraz liczby aplikacji, Biuro Erasmus+ dokona rozdzielenia środków, aby sprawdzić czy wszystkim aplikującym zostanie przyznany wyjazd.
 5. Po przeliczeniu środków poinformujemy Cię mailowo o wynikach rekrutacji.

Jeśli jeszcze nie masz wybranego miejsca odbycia praktyki, wpisz kraj w którym chciałbyś ją odbyć. Więcej informacji na temat praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ znajdziesz na naszej stronie internetowej. Miejsce praktyk możesz znaleźć sam, lub możesz sprawdzić aktualne oferty praktyk, które otrzymaliśmy lub skorzystać z platformy Erasmusintern.org

Stawki stypendium na praktykę dostępne są tutaj.

 

 

Pamiętaj, że niekompletne wnioski  nie zostaną przyjęte i nie wezmą udziału w rekrutacji, dlatego starannie wypełnij wszystkie pola. W razie pytań możesz skontaktować się z Twoim Koordynatorem Programu Erasmus+ lub naszym biurem.

Aplikuj już teraz!

Erasmus+ Team

 

* Rekrutacja dotyczy krajów wymienionych tutaj.

**Wyjazd na studia możliwy od 2. roku studiów I stopnia