Rekrutacja na wyjazdy pracownicze

w ramach programu erasmus+
Read more

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:

1.Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Dofinansowanie będzie przyznawane na 4 dni pobytu. W ramach wyjazdu należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami w uczelni partnerskiej. Wyjazd jest możliwy tylko w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy międzyuczelniane danej jednostki UO (http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/ ). Dokładny program prowadzanych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu z uczelniami partnerskimi.

 Program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

Dokumenty aplikacyjne – wniosek wyjazdowy oraz program nauczania (Teaching agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie nauczania) należy złożyć u właściwego koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

 WNIOSEK WYJAZDOWY ORAZ PROGRAM NAUCZANIA (TEACHING AGREEMENT) do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

2. Wyjazd pracownika nieakademickiego (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze) Dofinansowanie będzie przyznawane na 5 dni pobytu w ramach którego realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją przyjmującą, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków), jak i rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno w uczelniach partnerskich UO jak i innych uczelniach (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) oraz innych instytucjach w krajach programu pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej. Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-szkoleniowych/

Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do zgłoszenia się do właściwego koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ w danej jednostce UO (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ ) bądź do bezpośredniego przełożonego, wypełnienia odpowiedniego wniosku wyjazdowego oraz programu szkolenia (formularze poniżej ) i przekazanie dokumentów koordynatorowi bądź przełożonemu. Koordynatorzy Erasmus+ bądź kierownicy jednostek UO przekazują listy nominacyjne (rankingowe) pracowników wraz z wnioskami wyjazdowymi i programami szkolenia do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. 

Wszelkich informacji na temat wyjazdów pracowników w ramach programu ERASMUS+ udziela p. Magdalena Rudy z Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. E-mail: erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 452 73 52. Zachęcamy również do kontaktu przez MS Teams.

WNIOSEK WYJAZDOWY – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA (TRAINING AGREEMENT) – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

More News

Ogłoszenie/ Announcement

Ogłoszenie/ Announcement

Due to safety reasons we kindly ask you to visit the Erasmus+ Office individually (not in groups).  Visits will be possible by prior arrangement erasmus@uni.opole.pl +48 77 452 7353 Z uwagi na względy bezpieczeństwa bardzo prosimy o odwiedzanie Biura Erasmus+...

Story of Nikki

Story of Nikki

Hello! Today our guest is Nikki from Azerbaijan. Nikki was studying at the University of Opole for a year. Today she's goingto tell us about her experience in studying and living in Poland 🙂 Hello Nikki! In the beginning could you introduce yourself to our readers?...

Anthonio from Jamaica

Anthonio from Jamaica

Anthonio Dixon - first-year student at International Bussines BA program   Meet our next quest - Anthonio, who came to Opole from Jamaica.   Why did you decide to come to Poland and how did you find out about university? Anthonio: I spent a couple of months...