Rekrutacja na wyjazdy pracownicze

w ramach programu erasmus+
Read more

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:

1.Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Dofinansowanie będzie przyznawane na 4 dni pobytu. W ramach wyjazdu należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami w uczelni partnerskiej. Wyjazd jest możliwy tylko w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy międzyuczelniane danej jednostki UO (http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/ ). Dokładny program prowadzanych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu z uczelniami partnerskimi.

 Program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-dydaktycznych/?preview=true

Dokumenty aplikacyjne – wniosek wyjazdowy oraz program nauczania (Teaching agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie nauczania) należy złożyć u właściwego koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

 WNIOSEK WYJAZDOWY ORAZ PROGRAM NAUCZANIA (TEACHING AGREEMENT) do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

2. Wyjazd pracownika nieakademickiego (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych (STT). Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze) Dofinansowanie będzie przyznawane na 5 dni pobytu w ramach którego realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją przyjmującą, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków), jak i rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno w uczelniach partnerskich UO jak i innych uczelniach (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) oraz innych instytucjach w krajach programu pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej. Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/mobilnosc-pracownikow-w-celach-szkoleniowych/

Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do zgłoszenia się do właściwego koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ w danej jednostce UO (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ ) bądź do bezpośredniego przełożonego, wypełnienia odpowiedniego wniosku wyjazdowego oraz programu szkolenia (formularze poniżej ) i przekazanie dokumentów koordynatorowi bądź przełożonemu. Koordynatorzy Erasmus+ bądź kierownicy jednostek UO przekazują listy nominacyjne (rankingowe) pracowników wraz z wnioskami wyjazdowymi i programami szkolenia do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. 

Wszelkich informacji na temat wyjazdów pracowników w ramach programu ERASMUS+ udziela p. Magdalena Rudy z Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+), DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31. E-mail: erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 452 73 52. Zachęcamy również do kontaktu przez MS Teams.

WNIOSEK WYJAZDOWY – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA (TRAINING AGREEMENT) – wyjazd pracownika w celu udziału w szkoleniu: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

More News

Erasmus: María from Spain

Erasmus: María from Spain

Today, María from Spain would like to tell us about her experience in Opole during Erasmus + Her name is María Cano Toro. She is from a village close to Málaga in Spain. María is 21 years old and she's been studying to become a teacher of children between 6 and 12...

Short-term mobilities within FORTHEM

Short-term mobilities within FORTHEM

FORTHEM aims to open up new possibilities for students to travel and study in these different universities. Between 27th October and 29th November 2020, students from all of the alliance universities are invited to apply for short-term mobility in 2021. Two new...

Krótkoterminowe mobilności FORTHEM

Krótkoterminowe mobilności FORTHEM

FORTHEM ma na celu stworzenie studentom nowych możliwości podróżowania i studiowania na różnych uczelniach. Od 27 października do 29 listopada 2020 zachęcamy studentów wszystkich uniwersytetów należących do konsorcjum do ubiegania się o mobilność krótkoterminową w...