Nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki z Programem Erasmus+ w roku ak. 2020/2021

Drodzy Studenci,

Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021!*

Rekrutacja potrwa od 23.03.2020 do 03.04.2020.

Każdy regularny student Uniwersytetu Opolskiego może wziąć udział w rekrutacji.**

JAK APLIKOWAĆ NA MOBILNOŚĆ NA STUDIA:

 1. W zakładce Uczelnie Partnerskie znajdź swoją jednostkę i zobacz jakie umowy o współpracę ma ona podpisane z innymi uczelniami w Europie. Wybierz jedną uczelnię z listy do której chciałbyś aplikować i wpisz ją w swoim wniosku.

2. Wypełnij wniosek wyjazdowy na studia. Uzupełnij w nim wszystkie wyszczególnione dane i w czasie trwania rekrutacji prześlij swojemu Koordynatorowi Erasmus+ (UWAGA: rekrutację przeprowadza Koordynator Erasmus+, a nie Koordynator Kierunku, dlatego Twój wniosek wyjazdowy musi trafić do Koordynatora Erasmus+ w Twojej Jednostce). W związku z aktualną sytuacją, wnioski wyjazdowe należy przekazywać Koordynatorom Erasmus + w formie elektronicznej. Tzn. wypełnij wniosek, wydrukuj go, podpisz i następnie prześlij mailem (ze swojego maila uniwersyteckiego!) Koordynatorowi Erasmus+. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania i zeskanowania wniosku, wypełnił go, zapisz jako plik PDF i prześlij w takiej formie do Koordynatora Erasmus+ (ze swojego maila uniwersyteckiego!).

Przesyłając Koordynatorowi Erasmus+ wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz Procedurę rekrutacji i realizacji mobilności studenckich w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Opolskim.

 1. Następnie Twój Koordynator Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzną rekrutację w jednostce. Może on Cię poprosić o dodatkowe informacje takie jak np. Twoja średnia ze studiów lub Twój poziom języka instrukcji (najczęściej jest to j. angielski), informacje o dodatkowej działalności na rzecz Uniwersytetu Opolskiego itp.
 2. Wnioski wyjazdowe, które wpłyną do Koordynatora Erasmus+ będą przekazane jeszcze do akceptacji Dziekana Twojego Wydziału, a następnie trafią one do naszego biura wraz z listą nominacyjną.
 3. Po przeliczeniu dostępnych środków oraz liczby aplikacji, Biuro Erasmus+ dokona podziału środków, aby sprawdzić czy wszyscy aplikującym zostanie przyznany wyjazd.
 4. Po przeliczeniu środków poinformujemy Cię mailowo (na uniwersytecki adres email) o wynikach rekrutacji.
 5. W następnych tygodniach  Biuro Erasmus+ będzie wysyłać oficjalne nominacje studentów do uczelni partnerskich.
 6. Po otrzymaniu oficjalnych nominacji uczelnie partnerskie skontaktują się z Tobą bezpośrednio (mailowo) i prześlą Ci dalsze instrukcje postępowania (procedurę aplikacyjną w ich uczelni).
 7. Wypełniaj wszystkie wskazane przez uczelnię partnerską punkty w aplikacji w podanych przez nich terminach, wtedy będziesz miał pewność, że Twoja aplikacja zakończy się sukcesem.***

Więcej szczegółów dotyczących późniejszych etapów realizacji mobilności znajdziesz w zakładce Krok po Kroku.

JAK APLIKOWAĆ NA MOBILNOŚĆ NA PRAKTYKĘ:

Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.: jako obowiązkowe praktyki w toku studiów, dodatkowe praktyki pozwalające zdobyć nowe doświadczenia, lub absolwenckie po zakończeniu studiów.

 1. Wypełnij wniosek wyjazdowy na praktykę. Uzupełnij w nim wszystkie wyszczególnione dane i w czasie trwania rekrutacji prześlij swojemu Koordynatorowi Erasmus+ (UWAGA: rekrutację przeprowadza Koordynator Erasmus+, a nie Koordynator Kierunku, dlatego Twój wniosek wyjazdowy musi trafić do Koordynatora Erasmus+ w Twojej Jednostce). W związku z aktualną sytuacją, wnioski wyjazdowe należy przekazywać Koordynatorom w formie elektronicznej. Tzn. Wypełnij wniosek, wydrukuj go, podpisz i następnie prześlij mailem (ze swojego maila uniwersyteckiego!) Koordynatorowi Erasmus+. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania i zeskanowania wniosku, wypełnił go, zapisz jako plik PDF i prześlij w takiej formie do Koordynatora Erasmus+ (ze swojego maila uniwersyteckiego!).

Przesyłając Koordynatorowi Erasmus+ wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz Procedurę rekrutacji i realizacji mobilności studenckich w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Opolskim.

 1. Następnie Twój Koordynator Erasmus+ przeprowadzi wewnętrzną rekrutację w jednostce. Może on Cię poprosić o dodatkowe informacje takie jak np. Twoja średnia ze studiów lub Twój poziom języka instrukcji (najczęściej jest to j. angielski) itp.
 2. Wnioski wyjazdowe, które wpłynął do Koordynatora Erasmus+ będą przekazane jeszcze do akceptacji Dziekana Twojego Wydziału, a następnie trafią one do naszego biura wraz z listą nominacyjną.
 3. Po przeliczeniu dostępnych środków oraz liczby aplikacji, Biuro Erasmus+ dokona rozdzielenia środków, aby sprawdzić czy wszyscy aplikującym zostanie przyznany wyjazd.
 4. Po przeliczeniu środków poinformujemy Cię mailowo (na uniwersytecki adres e mail) o wynikach rekrutacji.

Jeśli jeszcze nie masz wybranego miejsca odbycia praktyki, wpisz kraj w którym chciałbyś ją odbyć. Więcej informacji na temat praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ znajdziesz na naszej stronie internetowej. Miejsce praktyk możesz znaleźć sam, lub możesz sprawdzić aktualne oferty praktyk, które otrzymaliśmy lub skorzystać z platformy Erasmusintern.org

Stawki stypendium dostępne tutaj.

Pamiętaj, że niekompletne wnioski  nie zostaną przyjęte i nie wezmą udziału w rekrutacji, dlatego starannie wypełnij wszystkie pola. W razie pytań możesz skontaktować się z Twoim Koordynatorem Programu Erasmus+ lub naszym biurem (telefonicznie lub mailowo). 

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd!

Aplikuj już teraz!

Erasmus+ Team

 

* Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA103)

**Wyjazd na studia możliwy od 2. roku studiów I stopnia

***Jeśli do momentu rozpoczęcia semestru zimowego 2020/2021 Zarządzenie Rektora UO będzie w dalszym ciągu zabraniać realizacji mobilności zagranicznych, Twoja mobilność nie będzie mogła się rozpocząć.