Zmiana dotycząca akceptacji dokumentów Learning Agreement

 

Drodzy Studenci,

w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego oraz zmianą dotyczącą obiegu dokumentów studentów wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części swojego programu studiów bądź praktyk, chcielibyśmy poinformować, że od roku akademickiego 2019/2020 nastąpiła zmiana dotyczący akceptacji Programów Studiów/Praktyk Learning Agreemnt before the mobility oraz Learning Agreement during the mobility. Od tego momentu osobami, z którymi powinni Państwo konsultować swoje Programy są Koordynatorzy Kierunków (a nie jak to było dotychczas Koordynatorzy Programu Erasmus+). Od teraz to Koordynatorzy Kierunków będą podpisywać się na Państwa programach i to z nimi należy ustalać program, który będą Państwo realizować za granicą oraz wszelkie zmiany, które będą w programie zachodzić.

Studenci, którzy aktualnie przebywają na mobilności, i którzy są w trakcie przygotowywania dokumentów Learning Agreement During the mobility proszeni są o konsultowanie zmian, zgodnie z nowymi ustaleniami, czyli z Koordynatorami Kierunków.  Jeśli już przesłali Państwo swoje dokumenty Learning Agreement During the mobility do Koordynatorów Programu Erasmus+ i uzyskali już Państwo ich akceptację nie ma konieczności przesyłania dokumentu do Koordynatorów Kierunku jeszcze raz. Natomiast jeśli są Państwo w trakcie wypełniania dokumentów Learning Agreement to należy je konsultować już z Koordynatorami Kierunków.

Wszelkie aspekty związane z rekrutacją na mobilności w ramach Programu Erasmus+, w dalszym ciągu będą realizowane przez Koordynatorów Programu Erasmus+ (do nich należy składać wnioski wyjazdowe).

W razie dodatkowych pytań związanych z nową strukturą obiegu dokumentów zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: erasmus@uni.opole.pl

Zespół Programu Erasmus+