Wydział Nauk o Zdrowiu

Prof. D-R Assen Zlatarov University, Bułgaria/Bulgaria

Erasmus code: BG BOURGAS02

https://www.btu.bg

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and Rehabilitation

Pielegniarstwo/Nursing

Kontakt/Contact:

e-mail: iroffice@btu.bg

 

Medical University Sofia, Bułgaria/Bulgaria*

Erasmus code: BG SOFIA11

www.mu-sofia.bg

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@foz.mu-sofia.bg

*dot. mobilności studentów na praktykę (SMP) oraz pracowników/Only students’ mobilities for thraineeship (SMP) and staff mobilities

 

Medical University of Plovdiv, Bułgaria/Bulgaria

Erasmus code: BG PLOVDIV02

https://www.mu-plovdiv.bg

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus_ic@mu-plovdiv.bg

 

University of Applied Health Sciences in Zagreb, Chorwacja/Croatia

Erasmus code: HR ZAGREB04

https://www.zvu.hr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Pielegniarstwo/Nursing

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@zvu.hr

 

European University Cyprus, Cypr/Cyprus*

Erasmus code: CY NICOSIA24

https://euc.ac.cy

(okres obowiązywania umowy: 2019-20234agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Dietetyka/Nutrition-Dietetics

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@euc.ac.cy

*dot. mobilności pracowników/Only staff mobilities

 

Masaryk University in Brno, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ BRNO05

https://www.muni.cz

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kierunek/Major:

Położnictwo/Midwifery

Pielęgniarstwo/Nursery

Dietetyka/Nutrition-Dietetics

Kontakt/Contact:

Nikola Marakova, e-mail: marakova@czs.muni.cz

 

Silesian University in Opava, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ OPAVA01

https://www.slu.cz/en

(okres obowiązywania umowy: 2018-2029/agreement duration: 2018-2029)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Kontakt/Contact:

Jana Bortlikova, e-mail: jana.bortlikova@fvp.slu.cz

 

University of Ostrava, Czechy/Czech Republic

 Erasmus code: CZ OSTRAVA02

https://www.osu.eu/erasmus-plus/

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Dietetyka/Nutrition-Dietetics

Kontakt/Contact:

Kamila Danihelkova, e-mail: kamila.danihelkova@osu.cz

 

Tartu Health Care College, Estonia

Erasmus code: EE TARTU02

https://www.nooruse.ee

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration:2019-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Danel Jantra, e-mail: daneljantra@nooruse.ee

 

University of Crete, Grecja/Greece*

Erasmus code: G KRITIS01

http://www.en.uoc.gr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Medycyna/Medicine

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmusmed@uoc.gr

*dot. mobilności studentów na praktyki (SMP) oraz pracowników/Only students’ mobilities for traineeship (SMP)

and staff mobilities

 

Harokopio University, Grecja/Greece

Erasmus code: G KALLITH01

www.hua.gr

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Dietetyka/Nutrition-Dietetics

Kontakt/Contact:

Evelin Durie, e-mail: edurie@hua.gr

 

University of Cadiz, Spain/Hiszpania*

Erasmus code: E CADIZ01

https://www.uca.es

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Regina Stork, e-mail: regina.stork@uca.es

* dot. mobilności pracowników/Only staff mobilities

 

Comillas Pontifical University, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E MADRID02

https://www.comillas.edu/en

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursing

Kontakt/Contact:

mgalan.rriii@comillas.edu.es

 

Klaipeda University, Litva/Lithuania

Erasmus code: LT KLAIPED02

https://www.ku.lt/eng

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Kristina Mataitiene, e-mail: kristina.mataitiene@ku.lt

 

Latvian Academy of Sport Education, Łotwa/Latvia

Erasmus code: LV RIGA06

https://www.lspa.lv/eng

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/Agreement duration: 2016-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Uldis Svinks, e-mail: uldis.svinks@lspa.lv

 

Hochschule für Gesundheit, hsg Bochum, Niemcy/Germany

Erasmus code: D BOCHUM06

https://www.hs-gesundheit.de

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/Agreement duration: 2017-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Yvonne Anger, e-mail: yvonne.anger@hs-gesundheit.de

e-mail: internationaloffice@hs-gesundheit.de

 

Mainz Catholic University of Applied Sciences, Niemcy/Germany*

Erasmus code: D MAINZ05

https://www.kh-mz.de

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/Agreement duration:2014-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Anneke Schroeder, e-mail: anneke.schroeder@kh-mz.de

*dot. tylko studentów/Only students’ mobilities

 

Polytechnic Institute of Bragança, Portugalia/Portugal

Erasmus code: P BRAGANC01

http://portal3.ipb.pt

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/Agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Kontakt/Contact:

Sylwia Solczak Melo, e-mail: sylwia@ipb.pt

 

Polytechnic Institute of Coimbra, Portugalia/Portugal*

Erasmus code: P COIMBRA02

https://www.ipc.pt

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/Agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Marta Vasconcelos, Rui Branco, e-mail: grici@estescoimbra.pt

*dot. studentów na praktyki oraz pracowników/Only student mobilities for traineeship (SMP) and staff mobilities

 

Ovidius University of Constanta, Rumunia/Romania*

Erasmus code: RO CONSTAN02

http://en.univ-ovidius.ro/international/

(okres obowiązywania umowy: 2020-2024/agreement duration: 2020-2024)

Kierunek/Major:

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnicywo/Midwifery

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@univ-ovidius.ro

*dot. studentów na studia (SMS) oraz pracowników/Only student’s mobilities (SMS) for studies and staff

 

University of Oradea, Rumunia/Romania*

Erasmus code: RO ORADEA01

https://www.uoradea.ro

(okres obowiązywania umowy: 2014-2024/agreement duration: 2014-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

e-mail: dri@uoradea.ro; cburan@uoradea.ro

*dot. tylko studentów/only students’ mobilities

 

Comenius University in Bratislava, Słowacja/Slovakia*

Erasmus code: SK BRATISL02

https://uniba.sk/en

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Kontakt/Contact:

Erika Halašová

Erika Halašová

Erika Halašova, e-mail: halasova@jfmed.uniba.sk

*dot. tylko mobilności pracowników/only staff mobilities

 

University of Presov, Słowacja/Slovakia

Erasmus code: SK PRESOV01

https://www.unipo.sk/en

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Położnictwo/Midwifery

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@unipo.sk

 

Nuh Naci Yazgan University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR KAYSERI03

https://www.nny.edu.tr/

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kontakt/Contact:

e-mail: intoffice@nny.edu.tr

 

University of Health Sciences SBU, Istanbul, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR ISTANBU60

https://www.sbu.edu.tr/

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@sbu.edu.tr

 

Istanbul Medipol University, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR ISTANBU36

https://www.medipol.edu.tr/en/prospective-students/erasmus

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Kontakt/Contact:

e-mail: intoffice@medipol.edu.tr

 

Istanbul University Cerrahpasa, Turcja/Turkey

Erasmus code: TR ISTANBU64

https://erasmus.istanbulc.edu.tr/en/_

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@istanbul.edu.tr

 

Universita degli studi G.d’Annunzio Chieti-Pescara, Włochy/Italy

Erasmus code: I CHIETI01

https://en.unich.it/

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

Glauco Conte, e-mail: glauco.conte@unich.it

 

University of Foggia, Włochy/Italy

Erasmus code: I FOGGIA03

https://en.unifg.it/international

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Dietetyka/Nutrition and dietetics

Kontakt/Contact:

e-mail: relint@unifg.it

 

University of Pisa, Włochy/Italy

Erasmus code: I PISA01

https://www.unipi.it/index.php/english

(okres obowiązywania umowy: 2020-2024/agreement duration: 2020-2024)

Kierunek/Major:

Medycyna/Medicine

Kontakt/Contact:

e-mail: international@med.unipi.it

 

Universita degli studi di Genova, Włochy/Italy

Erasmus code: I GENOVA01

https://unige.it/en/international

(okres obowiązywania umowy: 2021-2024/agreement duartion: 2021-2024)

Kierunek/Major:

Fizjoterapia/Therapy and rehabilitation

Kontakt/Contact:

e-mail: coopint@unige.it

University of Cagliari, Włochy/Italy*

Erasmus code: I CALIGARI01

https://www.unica.it/unica/en

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kontakt/Contact:

e-mail: erasmus@unica.it

*dot. mobilności pracowników/only staff mobilities

 

Universita degli studi di Ferrara, Włochy/Italy*

Erasmus code: I FERRARA01

http://www.unife.it

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

e-mail: mob_int@unife.it

*dot. mobilności pracowników/only staff mobilities

 

University of Sassari, Włochy/Italy

Erasmus code: I SASSARI01

https://en.uniss.it/internationalization

(okres obowiązywania umowy: 2019-2024/agreement duration: 2019-2024)

Kierunek/Major:

Pielęgniarstwo/Nursery

Położnictwo/Midwifery

Kontakt/Contact:

e-mail: relint@uniss.it