Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Faculty of Mathematics, Physics and Computer Sciences

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ USTINAD01

http://www.ujep.cz/en/contact#

(okres obowiązywania umowy: 2015-2024/agreement duration: 2015-2024)

Kontakt/Contact:

Jana Kubátová, e-mail: jana.kubatova@ujep.cz

 

ISMA University, Łotwa/Latvia

Erasmus code: LV RIGA32

https://www.isma.lv/en/international-relations/for-exchange-students

(okres obowiązywania umowy: 2015-2024/agreement duration: 2015-2024)

Kontakt/Contact:

Zanna Klescevnikova, e-mail: erasmus@isma.lv

 

Goce Delcev University of Stip, Macedonia Północna/North Macedonia

Erasmus code: MK STIP01

http://www.ugd.edu.mk/index.php/en/

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kontakt/Contact:

Pavlinka Miteva Pavlova, e-mail: pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk

 

University of Evora, Portugalia/Portugal

Erasmus code: P EVORA01

http://www.uevora.pt

(okres obowiązywania umowy: 2015-2024/agreement duration: 2015-2024)

Kontakt/Contact:

Cláudia Belchiorinho, email: mobilidade@scc.uevora.pt

 

University of Madera, Portugalia/Portugal

Erasmus code: P FUNCHAL03

https://www.uma.pt/en/ensino/

(okres obwiązywania umowy: 2021-2024/agreement duartion: 2021-2024)

Kontakt/Contact:

Fabiano Corte, e-mail: jose.corte@staff.uma.pt

 

Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Dana Preda, e-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

Universita del Salento, Włochy/Italy

Erasmus code: I LECCE01

http://international.unisalento.it/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Kelly Serbeti, e-mail: kelly.serbeti@unisalento.it; programmi.europei@unisalento.it

 

 

University of Cordoba, Hiszpania/Spain

Erasmus code: E CORDOBA01

http://www.uco.es/internacional/

(okres obowiązywania umowy: 2015-2024/agreement duration: 2015-2024)

Kontakt/Contact:

E-mail: erasmus-incoming@uco.es;  internacionales.ciencias@uco.es

 

Goce Delcev University of Stip, Macedonia Północna/North Macedonia

Erasmus code: MK STIP01

http://www.ugd.edu.mk/index.php/en/

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kontakt/Contact:

Pavlinka Miteva Pavlova, e-mail: pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk

 

University of Madera, Portugalia/Portugal

Erasmus code: P FUNCHAL03

https://www.uma.pt/en/ensino/

(okres obwiązywania umowy: 2021-2024/agreement duartion: 2021-2024)

Kontakt/Contact:

Fabiano Corte, e-mail: jose.corte@staff.uma.pt

 

Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia/Romania

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Dana Preda, e-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

Universita del Salento, Włochy/Italy

Erasmus code: I LECCE01

http://international.unisalento.it/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Kelly Serbeti, e-mail: kelly.serbeti@unisalento.it; programmi.europei@unisalento.it

 

Universita degli Studi di Genova, Włochy/Italy*

Erasmus code: I GENOVA01

https://corsi.unige.it/en/info/erasmus-incoming-erasmus-study-and-traineeship#contatti

(okres obowiązywania umowy: 2018 – 2024/agreement duration: 2018-2024)

 Kontakt/Contact:

 Maria Traino, e-mail: traino@unige.it, relint@unige.it

 *Umowa dot. tylko mobilności pracowników/Only staff mobilities

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ USTINAD01

http://www.ujep.cz/en/contact#

(okres obowiązywania umowy: 2015-2024/agreement duration: 2015-2024)

Kontakt/Contact:

Jana Kubátová, e-mail: jana.kubatova@ujep.cz

 

University of Hradec Kralove, Czechy/Czech Republic

Erasmus code: CZ HRADEC01

https://www.uhk.cz

(okres obowiązywania umowy: 2020-2024/agreement duration: 2020-2024)

Kontakt/Contact:

Pavla Holubova, e-mail: pavla.holubova@uhk.cz

 

Goce Delcev University of Stip, Macedonia Północna/North Macedonia

Erasmus code: MK STIP01

http://www.ugd.edu.mk/index.php/en/

(okres obowiązywania umowy: 2017-2024/agreement duration: 2017-2024)

Kontakt/Contact:

Pavlinka Miteva Pavlova, e-mail: pavlinka.pavlova@ugd.edu.mk

 

Ruhr Universitat Bochum (RUB), Niemcy/Germany

Erasmus code: D BOCHUM01

http://international.rub.de/intoff/index.html.en

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duartion: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Magdalena Rooch, e-mail: Magdalena.Rooch@uv.rub.de; international@rub.de

 

OWL Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, Niemcy/Germany

Erasmus code: D LEMGO01

http://www.hs-owl.de

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kontakt/Contact:

Kerstin Rosemann, e-mail: kerstin.rosemann@hs-owl.de; internationaloffice@hs-owl.de

 

Vilniaus University of Applied Sciences, Litwa/Lithuania

Erasmus code: LT VILNIUS10

http://www.viko.lt/

(okres obowiązywania umowy: 2021-2024/agreement duration: 2021-2024)

Kontakt/Contact:

Jolanta Preidiene, e-mail: j.preidiene@viko.lt

Santa Mirauskiene, e-mail: s.mirauskiene@eif.viko.lt, info@eif.viko.lt

 

Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia/Romania (Partner in FORTHEM Alliance)

Erasmus code: RO SIBIU01

http://international.ulbsibiu.ro/

(okres obowiązywania umowy: 2021-2029/agreement duration: 2021-2029)

Kontakt/Contact:

Dana Preda, e-mail: dana.preda@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro

 

Universita del Salento, Włochy/Italy

Erasmus code: I LECCE01

http://international.unisalento.it/

(okres obowiązywania umowy: 2016-2024/agreement duration: 2016-2024)

Kontakt/Contact:

Kelly Serbeti, e-mail: kelly.serbeti@unisalento.it; programmi.europei@unisalento.it

 

Universita degli studi di Genova, Włochy/Italy*

Erasmus code: I GENOVA01

http://www.unige.it

(okres obowiązywania umowy: 2018-2024/agreement duration: 2018-2024)

Kontakt/Contact:

Dott.ssa Maria Traino, e-mail: coopint@unige.it

* – umowa dot. tylko wymiany pracowników/only staff members exchange