Akcja 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2019-2022

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW

WYKAZ KRAJÓW I UCZELNI PARTNERSKICH - PRACOWNICY

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW

WYKAZ KRAJÓW I UCZELNI PARTNERSKICH - STUDENCI

WZORY DOKUMENTÓW

KALKULATOR ODLEGŁOŚCI

WYSOKOŚĆ STAWEK