UO in a Cultural Melting Pot – Multiculturalism in Academia

image
image
image

Photography contest results  

 As part of the “UO in a Multicultural Melting Pot – multiculturalism in academia” project, a photography contest was held to present the perspective of students studying at the University of Opole and to entice potential future students.    

 Out of the competition entries received by the Office for Research and Project Management (BNIOP), the Commitee selected the following winners:  

 1st place: Ahmetcan Acun   

2nd place: Chen Hung Hsi   

3rd place: Adebusola Fatoyinbo  

 To collect your prize, please visit the Office for Research and Project Management (aka BNIOP, Student House “Kmicic”, room 11, 31 Grunwaldzka Street, 45-054 Opole) until 06.12.2023 (3 pm).    

 Prizes that are not collected by 06.12.2023 are forfeited and become the property of the Organizer.  

 The competition was organized as part of the project co-financed from funds from Samorząd Województwa Opolskiego. 

Wyniki konkursu fotograficznego   

 W ramach projektu “UO na styku kultur – wielokulturowość w przestrzeni akademickiej” przeprowadzono konkurs fotograficzny, którego celem było przedstawienie perspektywy studentów studiujących na UO oraz zachęcenie potencjalnych przyszłych studentów.   

 Spośród zgłoszeń konkursowych, które wpłynęły do Biura Nauki i Obsługi Projektów Komisja wyłoniła laureatów:  

 I miejsce: Ahmetcan Acun  

II miejsce: Chen Hung Hsi  

III miejsce: Adebusola Fatoyinbo  

 Po odbiór nagrody zapraszamy do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Dom Studenta „Kmicic”, pok.11, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole) do 06.12.2023 r.  do godz. 15.00.   

Nagrody, które nie zostaną odebrane do 06.12.2023 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.  

 Konkurs był organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. 

image