Students photo contest / Studencki konkurs fotograficzny

image
image
image

Photograph Opole, show why studying here is worth it and win prizes!

The University of Opole would like to announce a photography competition aimed at the students of UO! Take a photo that references the student and academic community of Opole and incorporates the city and / or the University’s architecture. Submit your work (max 2 photos) to erasmus@uni.opole.pl (title: ” photo competition – application.”) or bring it to the Office for Research and Project Management of UO (”BNIOP”) located in the ”KMICIC” Student Dorms building until November 24th, 2023.

For more information regarding the contest and participation guidelines click here.

The competition is organized as part of the project „UO in a Cultural Melting Pot  – Multiculturalism in Academia” co-financed from funds from Samorząd Województwa Opolskiego.

Sfotografuj Opole, pokaż, że warto studiować na UO i wygraj nagrody!

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs fotograficzny dla studentów UO! Zrób zdjęcie nawiązujące do kultury studenckiej i społeczności akademickiej Opola, włączając w nie elementy miejskiej lub uniwersyteckiej architektury. Prześlij swoje prace (max 2 zdjęcia) na adres erasmus@uni.opole.pl (tytuł e-maila: „konkurs fotograficzny – zgłoszenie”) lub przynieś je do Biura Nauki i Obsługi Projektów UO w Domu Studenta „KMICIC” do 24 listopada 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz jego regulamin znajdziesz tutaj.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „UO na styku kultur – wielokulturowość w przestrzeni akademickiej” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

image