UO in a Cultural Melting Pot – Multiculturalism in Academia

21.11.2023
image
image
image

The University of Opole would like to invite all to the „FORUM THEATRE, or how to face discrimination” workshop led by dr Marzanna Pogorzelska, which will be held on November 21st at 10:00 at the Students’ Cultural Center (95 Katowicka St). We’ll talk about ways in which foreign students can fight against discrimination. The workshop has the goal of developing students’ multicultural skills defined as knowledge on cultural differences and their influence on behavior. 

Uniwersytet Opolski zaprasza na warsztaty „FORUM THEATRE, or how to face discrimination” prowadzone przez dr Marzannę Pogorzelską, które odbędą się 21 listopada o godz. 10:00 w Studenckim Centrum Kultury (ul. Katowicka 95). Omówimy, w jaki sposób studenci zagraniczni mogą przeciwstawić się dyskryminacji. Warsztaty mają na celu rozwinięcie przez studentki i studentów kompetencji międzykulturowych rozumianych jako: wiedza dotycząca różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie. 

image