4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Opolu

Opole, 4-5.07.2023
WięcejGaleria

W dniach 4-5 lipca 2023 roku w Opolu odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyks (Hiszpania).

Uniwersytet Opolski reprezentowali:

dr Agata Mroczek – koordynator projektu

dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego

dr Martyna Kasper-Jędrzejewska – członkini zespołu projektowego

dr Grzegorz Jędrzejewski – członek zespołu projektowego

Daria Gogol – koordynator administracyjny projektu

 

Celem spotkania projektowego było podsumowanie wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

W trakcie trwania spotkania skupiono się również nad organizacją zbliżającego się wydarzenia – II konferencji – podsumowującej wypracowane rezultaty projektu (wydarzenie organizowane w Opolu w terminie 6-7.07.2023). Omówiono również zrealizowane i planowane prace w ramach 2 i 4 Rezultatu Pracy Intelektualnej projektu przez każdego z partnerów. Poczyniono również ustalenie planu pracy nad 2 Rezultatem pracy (platforma interaktywna).

IV Międzynarodowe Spotkanie projektowe pozwoliło na usystematyzowanie już zrealizowanych działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej części trwania projektu.

Więcej postów

online Career Orientation Courses – JGU Mainz

online Career Orientation Courses – JGU Mainz

 Dear students, Below you can get familiar with the offer of online courses organized by our partner - Johannes Gutenberg University Mainz. ______________________________________________________________________ Are you looking for your ideal career choice after...