Mobilność dr inż. Dariusza Suszanowicza w Uniwersytecie Technicznym w Cluj Napoce, Rumunia

8-12 maja 2023
WięcejGaleria

Dr inż. Dariusz Suszanowicz z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO, w dniach 8 – 12 maja 2023r. realizował mobilność w celu szkolenia oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Technicznym w Cluj Napoce, Rumunia. Przyjmujący Wydział Inżynierii Instalacji zorganizował dwa wykłady dla studentów, przeprowadzone przez dr Suszanowicz:

– Jakość powietrza wewnątrz budynków oraz powietrza zewnętrznego w środowisku silnie zurbanizowanym,

– Wpływ zielonych dachów na parametry jakości środowiska na obszarach miejskich.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów Wydziału Inżynierii Instalacji UTCN. Wizyta w UTCN zaowocował również uzgodnieniami wspólnych badań naukowych oraz tworzenia konsorcjum, w celu wspólnego wnioskowania o finansowanie projektów naukowych.

Więcej postów

4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Opolu

4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Opolu

W dniach 4-5 lipca 2023 roku w Opolu odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z...