Spotkanie projektowe / Project meeting "ReThink Finance"

Siena, Włochy / italy, 29-30.05.2023
WięcejGaleria

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu “ReThink Finance – integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów”. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 2, Partnerstwa na rzecz współpracy – sektor szkolnictwa wyższego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: Lucian Blaga University of Sibiu (Rumunia), University of Siena (Włochy), University of Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), Uniwersytet Opolski (Polska), Bold Technologies SRL (Rumunia) oraz Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgia). Naszą uczelnię reprezentowali Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO i Z-ca Dyrektora dr Robert Poskart oraz Dominika Spora z Biura Nauki i Obsługi Projektów. Podczas spotkania odbyła się burza mózgów na temat książki “ReThink Finance: Zmieniające się paradygmaty w finansach – od tradycyjnych finansów do cyfrowych i neurofinansów”, otwarta debata na temat szkoły letniej dla studentów ekonomii “Od tradycyjnych finansów do neurofinansów” oraz dyskusja na temat postępów, jakości i przyszłych działań w ramach projektu.

————————————————————————————————–

On 29-30 May 2023, a meeting was held at the University of Siena (Italy) as part of the project ‘ReThink Finance – integrating innovative paradigms and digital technologies in the teaching of finance’. This is a project under the Erasmus+ programme, Key Action 2, Partnerships for Cooperation – Higher Education sector. The meeting was attended by representatives of all project partners: Lucian Blaga University of Sibiu (Romania), University of Siena (Italy), University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain), University of Opole (Poland), Bold Technologies SRL (Romania) and Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgium). Our university was represented by the Director of the Institute of Economics and Finance, Dr Marta Maciejasz, Prof. UO and Deputy Director Dr Robert Poskart, and Dominika Spora from the Office for Research and Project Management. The meeting included a brainstorming session on the book ‘ReThink Finance: Changing paradigms in finance – from traditional finance to digital and neurofinance’, an open debate on the summer school for economics students ‘From traditional finance to neurofinance’ and a discussion on the progress, quality and future activities of the project.

 

by Dominika Spora

re-think finance
co-funded

Więcej postów

Open Days UO 2024

Open Days UO 2024

Dear prospective students, We are pleased to invite you to join our Open Days at the University of Opole in 2024. This is a unique opportunity to receive all necessary information regarding admission, legalization of residence, documents, and more, as well as to ask...

International Students Office at education fair in Uzbekistan

International Students Office at education fair in Uzbekistan

  From 16.04 to 20.04.2024 the representatives of Foreign Students Office have been representing UO while participating in "Education and Career" education fair in Uzbekistan. During the fair our Office has been actively promoting Opole University - numerous...