II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów BREATH w Opolu

opole, 16-17 III 2023
WięcejGaleria

W dniach 16-17 marca 2023 roku w Opolu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA220 – Partnerstwa w zakresie współpracy (nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000089283), pt: „A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions (BREATH).

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Klaipėdos Universitetas (Litwa), Sveučilište u Zadru (Chorwacja), EIA – Ensino e Investigação e Administração. S.A. (Portugalia),  PIXEL – Associazione Culturale (Włochy) i Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia).

 Uniwersytet Opolski reprezentowali:

dr Agata Mroczek – koordynator projektu

dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego

dr Katarzyna Szwamel – członkini zespołu projektowego

 Celem spotkania projektowego było podsumowanie dotychczas wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia zadań i priorytetów na kolejną fazę projektu, a także ocena ryzyka w jego realizacji.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

Ważnym elementem spotkania było omówienie nowych zasad zarządzania projektem, a także omówienie zagadnień administracyjnych.

Nastąpiło omówienie diagramu Gantta, w tym zweryfikowano plan pracy, a także omówiono zadania w pakietach roboczych (Work Packages). Ustalono plan upowszechniania.

Pracownicy WNoZ – pan Marcin Gajda i pan Mateusz Ganczarski zapewnili obsługę techniczną, przygotowując transmisję online spotkania dla partnerów, którzy nie mogli przybyć na spotkanie do Opola.

 Na spotkanie z partnerami projektu zaproszono władze Instytutu Nauk o Zdrowiu – Dyrektora – prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego i Zastępcę Dyrektora – dr hab. Danutę Witkowską, prof. UO, a także Panią Bożenę Ratajczak.  Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy naukowej.

 Ważnym punktem wizyty była wizyta partnerów projektu w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowniach, a także mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnym wyposażeniem.

Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Symulacji Medycznej panu Jakubowi Zalewskiemu za możliwość obejrzenia pracowni, a panu Mateuszowi Ptakowi za oprowadzenie naszych partnerów i pokazanie możliwości prowadzenia symulacji.

 II Międzynarodowe Spotkanie projektowe pozwoliło na usystematyzowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej współpracy w ramach projektu.

breath
image

Więcej postów

4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Opolu

4 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów INSTEpp w Opolu

W dniach 4-5 lipca 2023 roku w Opolu odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z...