II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów BREATH w Opolu

opole, 16-17 III 2023
WięcejGaleria

W dniach 16-17 marca 2023 roku w Opolu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA220 – Partnerstwa w zakresie współpracy (nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000089283), pt: „A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions (BREATH).

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Klaipėdos Universitetas (Litwa), Sveučilište u Zadru (Chorwacja), EIA – Ensino e Investigação e Administração. S.A. (Portugalia),  PIXEL – Associazione Culturale (Włochy) i Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia).

 Uniwersytet Opolski reprezentowali:

dr Agata Mroczek – koordynator projektu

dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego

dr Katarzyna Szwamel – członkini zespołu projektowego

 Celem spotkania projektowego było podsumowanie dotychczas wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia zadań i priorytetów na kolejną fazę projektu, a także ocena ryzyka w jego realizacji.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

Ważnym elementem spotkania było omówienie nowych zasad zarządzania projektem, a także omówienie zagadnień administracyjnych.

Nastąpiło omówienie diagramu Gantta, w tym zweryfikowano plan pracy, a także omówiono zadania w pakietach roboczych (Work Packages). Ustalono plan upowszechniania.

Pracownicy WNoZ – pan Marcin Gajda i pan Mateusz Ganczarski zapewnili obsługę techniczną, przygotowując transmisję online spotkania dla partnerów, którzy nie mogli przybyć na spotkanie do Opola.

 Na spotkanie z partnerami projektu zaproszono władze Instytutu Nauk o Zdrowiu – Dyrektora – prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego i Zastępcę Dyrektora – dr hab. Danutę Witkowską, prof. UO, a także Panią Bożenę Ratajczak.  Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy naukowej.

 Ważnym punktem wizyty była wizyta partnerów projektu w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowniach, a także mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnym wyposażeniem.

Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Symulacji Medycznej panu Jakubowi Zalewskiemu za możliwość obejrzenia pracowni, a panu Mateuszowi Ptakowi za oprowadzenie naszych partnerów i pokazanie możliwości prowadzenia symulacji.

 II Międzynarodowe Spotkanie projektowe pozwoliło na usystematyzowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej współpracy w ramach projektu.

breath
image

Więcej postów

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu "ReThink Finance - integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów". Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja...

Study for free with NAWA!

Study for free with NAWA!

Poland My First Choice is the programme addressed to people who want to study full-time courses at MA degree. The programme announced by NAWA Polish National Agency for Academic Exchange makes it possible to study for free at the chosen public university and offers a...