II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów BREATH w Opolu

opole, 16-17 III 2023
WięcejGaleria

W dniach 16-17 marca 2023 roku w Opolu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe zespołów w ramach projektu KA220 – Partnerstwa w zakresie współpracy (nr 2022-1-PL01-KA220-HED-000089283), pt: „A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions (BREATH).

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Klaipėdos Universitetas (Litwa), Sveučilište u Zadru (Chorwacja), EIA – Ensino e Investigação e Administração. S.A. (Portugalia),  PIXEL – Associazione Culturale (Włochy) i Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia).

 Uniwersytet Opolski reprezentowali:

dr Agata Mroczek – koordynator projektu

dr Antonina Kaczorowska – członkini zespołu projektowego

dr Katarzyna Szwamel – członkini zespołu projektowego

 Celem spotkania projektowego było podsumowanie dotychczas wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia zadań i priorytetów na kolejną fazę projektu, a także ocena ryzyka w jego realizacji.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

Ważnym elementem spotkania było omówienie nowych zasad zarządzania projektem, a także omówienie zagadnień administracyjnych.

Nastąpiło omówienie diagramu Gantta, w tym zweryfikowano plan pracy, a także omówiono zadania w pakietach roboczych (Work Packages). Ustalono plan upowszechniania.

Pracownicy WNoZ – pan Marcin Gajda i pan Mateusz Ganczarski zapewnili obsługę techniczną, przygotowując transmisję online spotkania dla partnerów, którzy nie mogli przybyć na spotkanie do Opola.

 Na spotkanie z partnerami projektu zaproszono władze Instytutu Nauk o Zdrowiu – Dyrektora – prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego i Zastępcę Dyrektora – dr hab. Danutę Witkowską, prof. UO, a także Panią Bożenę Ratajczak.  Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy naukowej.

 Ważnym punktem wizyty była wizyta partnerów projektu w Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowniach, a także mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnym wyposażeniem.

Dziękujemy Dyrektorowi Centrum Symulacji Medycznej panu Jakubowi Zalewskiemu za możliwość obejrzenia pracowni, a panu Mateuszowi Ptakowi za oprowadzenie naszych partnerów i pokazanie możliwości prowadzenia symulacji.

 II Międzynarodowe Spotkanie projektowe pozwoliło na usystematyzowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz podjęcie decyzji w sprawie dalszej współpracy w ramach projektu.

breath
image

Więcej postów

Workshop on disabilities and accessibility

Workshop on disabilities and accessibility

  We would like to invite you to register for workshops on disabilities and accessibility, organized within the project Open University of Opole – building capacity for internationalization funded by the Polish National Agency for Academic Exchange in the Welcome to...

Token registration for foreign language courses and exams

Token registration for foreign language courses and exams

SJO invites all students to read the terms and conditions of registration for summer semester language courses and registration for foreign language exams in the summer session. The registration is conducted on the USOSweb platform in student's section >...