FORTHEM Campus on Digital Transformation in Valencia

Wyjedź na FORTHEM Campus on Digital Transformation organizowany na Uniwersytecie w Walencji w semestrze letnim 2022/23.

Więcej informacji o Campusie znajdziesz: tutaj.

Aby zarekrutować się na FORTHEM Campus weź udział w aktualnie trwającej rekrutacji na wyjazdy studenckie w ramach Programu Erasmus+. Na swoim wniosku wyjazdowym jako uczelnię przyjmującą wpisz: FORTHEM Campus University of Valencia.

Informacje jak wziąć udział w rekrutacji do programu znajdziesz: tutaj.

Go on FORTHEM Campus on Digital Transformation organized at Univeristy of Valencia in the spring semester of 2022/23 ay.

More information about the Campus you will find: here.

To recruit yourself for the FORTHEM Campus first take part in the current recruitment for the students’ mobilities within the Erasmus+ Programme. On your application form, as the hosting institution indicate:  FORTHEM Campus University of Valencia.

More information on how to recruit yourself for the program you can find: here.

forthem
forthem