Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie: mity, wyzwania i możliwości” (E1)

Kłajpeda (Litwa), 21-22 czerwca 2022
WięcejGaleria

W dniach 21-22 czerwca 2022 r na Uniwersytecie w Kłajpedzie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży i po porodzie: mity, wyzwania i możliwości” (International scientific-practical conference „Physical activity of pregnant and postpartum women: myths, challenges, and opportunities”).

Konferencja była wydarzeniem upowszechniającym rezultaty pracy intelektualnej w ramach projektu: INSTEpp – „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie” (Nr 2020-1-PL01-KA203-81905), którego Uniwersytet Opolski jest liderem.

Celem konferencji było podsumowanie najważniejszych aspektów pracy fizjoterapeuty i położnej z kobietą w ciąży i po porodzie jako efekt pracy intelektualnej zespołu projektowego z dostosowaniem do potrzeb studentów zgłaszanych w trakcie trwania projektu i bazujący na potrzebach kobiet w ciąży i po porodzie.

Podczas dwóch dni hybrydowego wydarzenia naukowcy i specjaliści służby zdrowia z trzech krajów (Polski, Litwy i Hiszpanii) wygłosili prezentacje i poprowadzili sesje praktyczne dla uczestników wydarzenia.

Prelegenci konferencji – fizjoterapeuci, położne, dietetycy – dzielili się najnowszymi spostrzeżeniami naukowymi na temat ciąży i aktywności fizycznej w kontekście swoich specjalizacji, analizowali anatomiczne i fizjologiczne zmiany podczas ciąży aspekty i po porodzie oraz dzielili się praktycznymi poradami na temat bezpiecznych form ćwiczeń fizycznych, żywienia w ciąży oraz profilaktyki i terapii rozstępu mięśni brzucha podczas ciąży i po porodzie.

Podczas zajęć praktycznych przedstawiciele z Hiszpanii przedstawili specyfikę programów treningu mięśni dna miednicy w okresie ciąży, zaś przedstawiciele z Polski przybliżyli słuchaczom przykłady treningu medycznego, ćwiczeń i aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie. Absolwentka Uniwersytetu w Kłajpedzie, trenerka zdrowego stylu życia, zaprezentowała uczestnikom konferencji metody szkoleniowe stosowane przez fizjoterapeutów kobiet w ciąży i po porodzie na Litwie.

W załączeniu znajduje się program Konferencji.

Agenda Konferencji znajduje się tutaj.

Więcej postów

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu "ReThink Finance - integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów". Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja...

Study for free with NAWA!

Study for free with NAWA!

Poland My First Choice is the programme addressed to people who want to study full-time courses at MA degree. The programme announced by NAWA Polish National Agency for Academic Exchange makes it possible to study for free at the chosen public university and offers a...