Ograniczenia w czasie pracy BNiOP (Program Erasmus+)

Limited working time of the Erasmus+ Offcie

On 24, 27 December and 7 January the Erasmus+ Office will be closed.

Between the dates: 28 – 31 December the Erasmus+ Office will be working with limited staff on-call work.

In urgent cases plesae contact us under the following e-mail: erasmus@uni.opole.pl

 

W dniach 24, 27 grudnia oraz 7 stycznia Biuro Erasmus+ będzie nieczynne.

W dniach 28 – 31 grudnia Biuro Erasmus+ będzie pracowało na zasadach dyżuru z ograniczoną liczbą pracowników.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: erasmus@uni.opole.pl