Ogłoszenie wyników rekrutacji/ Announcement of the recruitment results

Szanowni Studenci,

 aktualnie jesteśmy w trakcie przetwarzania      i analizy otrzymanych aplikacji oraz przeliczania dostępnych środków. O wynikach zakończonej rekrutacji na wyjazdy studenckie na studia i praktyki w roku akademickim 2020/2021 poinformujemy Państwa mailowo, na adresy które zawarli Państwo w swoich aplikacjach. Wyniki będziemy mogli państwu przesłać w ciągu najbliższych tygodni, do końca kwietnia, natomiast w związku z aktualną sytuacją ogłoszenie oficjalnych wyników może się opóźnić. W międzyczasie,    z uwagi na upływające terminy nominacji w uczelniach partnerskich, będziemy wysyłać Państwa nominacje do Partnerów.

Oficjalne wyniki ogłosimy najszybciej jak będzie to możliwe, bardzo prosimy                      o cierpliwość. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z naszym biurem

Zespół Programu Erasmus+

Dear Students,

we are currently processing and analyzing the applications we received, and calculating the available funds. We will inform you about the results of the completed recruitment for mobilieties for traineeship and study within the Erasmus+ Programme during the academic year 2020/2021 via email, to the addresses you have provided in your applications. We will be able to send you the results within the next few weeks, by the end of April, but due to the current situation, the announcement of official results may be delayed. In the meantime, due to the deadline for nominations at partner universities, we will be sending your nominations to Partners.

We will announce the official results as soon as possible, we kindly ask you for patience. If you have any questions, please contact our office by email


The Erasmus+ Team