Zmiana adresu Biura Erasmus+/ Change of the Erasmus+ office address

 Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją Biuro Erasmus+ zmieniło tymczasowo swoją lokalizację.

Aktualnie nasze biuro znajduje się w budynku UO w Opolu przy ul. Oleskiej 48.

Biuro Erasmus+ pozostaje zamknięte dla petentów, wszelkie sprawy prosimy konsultować mailowo:

erasmus@uni.opole.pl

lub telefonicznie:

+48 77 452 7352 / +48 77 452 7353

Wszelką korespondencję prosimy adresować na adres Uniwersytetu Opolskiego z dopiskiem Erasmus+ tj.:

Uniwersytet Opolski
            45-040 Opole, pl. Kopernika 11a              Erasmus+

Dear Students,

Due to the current situation, the Erasmus + Office has temporarily changed its location.

Currently, our office is located in the UO building in Opole by the Oleska 48 Street.

The Erasmus + office remains closed to petitioners, all the matters can be consulted via email:

erasmus@uni.opole.pl

or via phone:

+48 77 452 7352 / +48 77 452 7353

All correspondence we kindly ask to sent on the address of the University of Opole with the annotation Erasmus +:

University of Opole
45-040 Opole, Kopernika 11a Street       Erasmus+