24.05.2019 odbyło się szkolenie dla Koordynatorów Programu Erasmus+ UO

Nowe wyzwania związane z ciągle poszerzającym się zasięgiem Programu Erasmus+ prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim wymagają systematyzowana wiedzy i udoskonalania procedur związanych z obsługą Programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników związanych z realizacją mobilności. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów i pracowników w piątek 24. maja Biuro Programu Erasmus+ Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało szkolenie dla Instytutowych/ Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+. Spotkanie oprócz walorów szkoleniowych stanowiło forum do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń  oraz przyczyniło się, do wzmocnienia współpracy Instytutowych/ Wydziałowych koordynatorów Programu Erasmus+ z pracownikami Biura Erasmus+.

Na zorganizowanym spotkaniu zostały poruszone takie kwestie jak:

  • rola Instytutowego/ Wydziałowego Koordynatora w realizacji mobilności studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających;
  • obsługa dokumentacji związanej z mobilnościami studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających;
  • grafik działań zaplanowanych na przestrzeni roku akademickiego rozpisanego w Procedurze dot. obsługi studiów krótkoterminowych (Zarządzenie 55/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 października 2018 r.);
  • schematy postępowania w sytuacjach niecodziennych/trudnych związanych z procesem dydaktycznym studenta realizującego mobilność.

Na zorganizowanym spotkaniu prorektor ds. nauki i finansów prof., dr hab. Janusz Słodczyk osobiście podziękował  wszystkim Koordynatorom Programu Erasmus+ za ich zaangażowanie, wsparcie i nieocenioną pomoc przy realizacji mobilności studenckich i pracowniczych w ramach Programu Erasmus+. Bez wzajemnej współpracy Biura Programu Erasmus+ oraz Koordynatorów Programu Erasmus+ realizacja Programu na tak wysokim poziomie i w takiej skali nie byłaby możliwa.

Dzięki takim szkoleniom jakość realizacji Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Opolskim cały czas wzrasta co przyczynia się do sprawniejszej obsługi mobilności zarówno studentów jak i pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Wysokie wyniki realizowanych mobilności, którymi Uniwersytet Opolski może pochwalić się już od kilku lat, wpływają bezpośrednio na prestiż Uniwersytetu Opolskiego na arenie krajowej oraz wskazują jak ważną rolę w strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego pełni internacjonalizacja.