Kolejne szkolenie dla pracowników UO

NAWa-Welcome to Poland
Read more

Kolejne szkolenie dla pracowników UO w ramach Welcome to UO

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą po raz kolejny ma okazję serdecznie zaprosić pracowników Uniwersytetu Opolskiego do udziału w szkoleniu, organizowanego w ramach projektu NAWA pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland.

Kolejne szkolenie pn.: “Równość i różnorodność na uniwersytecie – możliwości i wyzwania”, przeprowadzone zostanie przez dr Marzanną Pogorzelską z Instytutu Filologii Angielskiej, która pełni rolę Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie umiejętności i postaw w odniesieniu do kompetencji międzykulturowych.

Szkolenie odbędzie się 30 maja 2019 roku w godzinach 9.30-15.30 w Sali Widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury (Opole, Katowicka 95).

Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie formularza rejestracyjnego: https://badania.uni.opole.pl/index.php/798746?lang=pl.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa oraz lunch – rejestracja jest niezbędna do odpowiedniego przygotowania wydarzenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową (hello@uni.opole.pl) bądź telefoniczną (77 452 72 92).

More News

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

ReThink Finance – project meeting in Siena, Italy

W dniach 29-30 maja 2023 r. na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) odbyło się spotkanie w ramach projektu "ReThink Finance - integracja innowacyjnych paradygmatów i technologii cyfrowych w nauczaniu finansów". Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja...

Study for free with NAWA!

Study for free with NAWA!

Poland My First Choice is the programme addressed to people who want to study full-time courses at MA degree. The programme announced by NAWA Polish National Agency for Academic Exchange makes it possible to study for free at the chosen public university and offers a...