Dear students,

I believe that many of you (at least the Polish ones) are aware of the black protest which is going to take place on Monday. For those of you who didn’t manage to get informed, however, and are surprised by the numerous posters and leaflets that appeared in the public space – and particularly for the international students – we are going to outline what in fact is going to be happening on Monday. I’ll start with the background of the story.

In October 2015 the citizens of Poland elected a new parliament. For the first time since 1989 one party won an absolute majority in the parliament. Law and Justice (PiS) has since use it to pass laws which met with considerable objection from the opposition parties as well as many of the citizens of Poland. Law and Justice’s nepotism, their conspiracy theories, economic choices, as well as their moving towards creating a religious state have all been criticized.

Recently, they agreed to vote for the reading of a civil society project almost completely criminalizing termination of pregnancies. The organizers of the nation-wide strike claim that the project breaches basic human rights. According to the project, abortion would virtually never be excused. Victims of rape, incest and pedophilia would be forced to bear their assaulters’ children. In theory it would be possible to terminate a pregnancy in case it endangered the woman’s life, however, protesters argue that in fear of punishment the doctors would insist on delaying the termination, hence threatening the women’s life. Similarly, they might deny women prenatal diagnosis as there is a small chance of the tests inducing a miscarriage. Indeed, even if the termination of pregnancy was caused inadvertently, the woman or the doctor could be sentenced to as many as 3 years in prison. This would make the situation of women who miscarried even more traumatic. The protesters accuse the government of caring more about an unconscious tissue devoid of nervous system than living and feeling women who are seemingly put in the role of incubators who can’t take decisions concerning their own bodies.

On the day of the strike – Monday 03.10 – the protesters are going to dress in black and take a vacation from their work and classes. The organizers are inviting all people to take part in standing out against introducing the inhumane law. In Opole the protest is planned to begin at 8:30 AM in front of the monument on Plac Wolności (Liberty Square) and finish at 6 PM. At 4 PM they plan to march through the following streets: Krakowska > Książąt Opolskich > Plac Konstytucji 3 Maja > Książąt Opolskich > Krakowska. For any more information, you can turn to the event’s board: https://www.facebook.com/events/190620728035707 . (Feel free to ask questions in English.)

In case our teachers decided to take part in the strike, you might expect some of the classes to be called off, as well as a lot of noise in the afternoon and seeing crowds of people dressed in black.

Drodzy studenci, drogie studentki,

podejrzewam, że wielu z was jest świadoma tego, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się ogólnopolski strajk, który również będzie miał miejsce w Opolu. Dla tych, którzy wciąż nie wiedzą o strajku lub z jakiego powodu został zorganizowany i są zaskoczeni plakatami i ulotkami, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej, zarysuję co i dlaczego ma się wydarzyć w poniedziałek.

Niedawno polski rząd zdecydował przeprowadzić głosowanie nad projektem obywatelskim, który niemal całkowicie kryminalizuje aborcję. Według organizatorów strajku projekt łamie podstawowe prawa człowieka. Wprowadzenie ustawy sprawiłoby, że zarówno ofiary gwałtu, kazirodztwa, jak i pedofilii, byłyby zmuszone do urodzenia dziecka gwałciciela. Teoretycznie istniałaby możliwość terminacji ciąży w wypadku zagrożenia życia kobiety, jednak obserwując sytuację innych krajów o podobnie restrykcyjnym prawie aborcyjnym, organizatorzy strajku wnioskują, że ze strachu przed karą lekarze opóźnialiby terminację ciąży, stwarzając zagrożenie dla życia kobiet. Z podobnego powodu mogliby odmawiać badań prenatalnych, jako że istnieje niewielka szansa, że wywołają one poronienie. Istotnie, ustawa przewiduje karę do trzech lat za nieumyślne przerwanie ciąży. Sprawiłoby to, że sytuacja kobiet, które poroniły stałaby się jeszcze bardziej traumatyczna – każde bowiem poronienie musiałoby się zakończyć śledztwem. Protestujący oskarżają rząd o przykładanie większej wagi do nieświadomej tkanki nieposiadającej wykształconego systemu nerwowego niż do żywych i czujących kobiet, które wydają się umieszczone w roli inkubatorów, nie mogących podejmować decyzji w sprawie własnego ciała.

W dzień strajku – w poniedziałek 03.10 – strajkujący ubiorą się na czarno i zwolnią się z pracy, szkoły i zajęć. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w sprzeciwie przeciwko wprowadzeniu nieludzkiego prawa. W Opolu protest rozpocznie się o 8:30 na Placu Wolności (przed Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego). O 16:00 odbędzie się marsz przez ulice: Krakowską, Książąt Opolskich, Plac Konstytucji 3 Maja i z powrotem. Więcej informacji znajdziecie na tablicy wydarzenia: https://www.facebook.com/events/190620728035707 .

Jako że niektórzy wykładowcy mogą zdecydować się wziąć udział w strajku, jest szansa, że niektóre zajęcia zostaną odwołane. Możecie również spodziewać się tłumów ubranych na czarno i hałasu.

Шановні студенти та студентки!

Думаю, всім вам, а особливо полякам, відомо про «Чорний протест», який відбудеться в понеділок. Для тих, все ще нічого не знає та здивований багаточисленними плакатами та брошурами, які розповсюджуються в громадських місцях, а особливо для іноземних студентів, ми роз’яснимо, що ж саме буде відбуватися у понеділок. Почнемо з передумов.

У жовтні 2015 року громадяни Польщі обрали новий парламент. Вперше з 1989 року одна партія здобула абсолютну більшість у парламенті. З тих пір партія «Право та справедливість» використовує своє положення для видання законів, котрі зіштовхуються зі значними протестами з боку опозиції та багатьох громадян Польщі. Непотизм партії «Право та справедливість», їх теорії змови, економічні напрямки та спроби створити релігійну державу піддаються критиці.

Нещодавно польський уряд вирішив проголосувати за законопроект, котрий повністю забороняє аборти. Організатори національного протесту стверджують, що цей законопроект порушує основні права людини. Згідно законопроекту, для абортів практично не існує підстав. Жертви зґвалтування, інцесту та педофілії будуть змушені виношувати дітей своїх кривдників. Теоретично, буде можливо перервати вагітність у випадку загрози життю жінки, однак протестуючі заявляють, що лікарі, зі страху покарання, будуть відкладати проведення аборту, таким чином, наражаючи життя жінки на ризики. Подібним чином, вони можуть відмовити жінці у проведенні пренатальної діагностики, оскільки існує лише невелика можливість, що у неї може трапитися викидень. Крім того, навіть якщо втрата вагітності сталася ненавмисне, як жінці, так і лікарю загрожує покарання у вигляді трьох років ув’язнення. Внаслідок цього, стан жінки, котра пережила втрату дитини, буде ще більш травматичним. Протестуючі звинувачують уряд у тому, що вони більше піклуються про несвідому тканину, котра ще не має нервової системи, ніж про живих та маючих почуття жінок, котрі виконують роль інкубатора та не можуть приймати жодних рішень стосовно свого тіла.

У день протесту, у понеділок 3 жовтня, протестуючі вдягнуть чорний одяг та не підуть на заняття чи на роботу. Організатори закликають всіх виступити проти прийняття нелюдського закону. В Ополю протест почнеться о 8.30 напроти монументу на Plac Wolności та закінчиться о 18.00. О 16.00 протест маршем пройде по таких вулицях: Krakowska, Książąt Opolskich ,Plac Konstytucji 3 Maja і назад. Більш детальну інформацію можна отримати у розділі «Події» на сторінці https://www.facebook.com/events/190620728035707 .

Якщо наші викладачі вирішать прийняти участь у протесті, скоріше за все, деякі заняття буде відмінено. Також цілком можливо, що пополудню на вулицях ви почуєте галас та зустрінете натовпи людей, вбраних у чорне.